Abelia

Innhold

Høring

Publisert

Høringsinnspill til Familie- og kulturkomiteen

Vår innspill må også sees i sammenheng med forslag til ny finansiering av private barnehager.

Abelia er NHOs landsforening for kunnskaps- og teknologibedrifter. Abelia har mer enn 1.700 medlemsbedrifter - inkludert 100 utdanningsinstitusjoner. Vi organiserer alt fra barnehager til grunnskoler, videregående skoler til fagskoler og høyskoler. Blant barnehager organiserer vi Espira med 80 barnehager og Frelsesarmeens fire barnehager.

Her er våre hovedpunkter

Vår innspill må også sees i sammenheng med forslag til ny finansiering av private barnehager:

  • Vi synes det er beklagelig at Regjeringen har valgt å videreføre dagens modell for finansiering. Dessverre har man med dette valgt å videreføre en komplisert og uforutsigbar modell som gir store forskjeller fra kommune til kommune, og som krever store ressurser å følge opp både fra våre medlemmer sin side og fra kommunene sin side. Disse ressursene burde heller vært brukt på kvalitet og innhold i barnehagene.
  • Det er mye godt i statsbudsjettet. Det er viktig at tilskuddet øker fra 98 til 100 prosent. Det er også bra at det er kommet en avklaring rundt pensjons-beregninger (som har variert veldig fra kommune til kommune) og differensierte satser for kapitaltilskudd.
  • Satsene for pensjonsberegningen er lavere enn forventet med 13%. I forslaget som var på høring var det lagt opp til 14%, noe som ville favnet ca 80% av barnehagene. 13% vil kun favne 70% av barnehagene, noe som vil kunne medføre søknader om ekstra tilskudd fra 3 av 10 barnehager. Det vil innebære mye ekstraarbeid med dokumentasjon både for kommunene og de barnehagene som rammes.
  • Statsbudsjettet slår negativt ut for mindre, eldre barnehager med høy gjennomsnittsalder på bemanningen på grunn av minimum kapitaltilskudd kombinert med lavt pensjonstilskudd.
  • Det er bra at det er satt av betydelige midler til å styrke kvaliteten i barnehagene. Kompetanse hos alle ansattegrupper er nøkkelen til kvalitet i barnehagen.
  • Abelia ønsker å støtte opp om statlige kompetansetiltak fra eiernivå, blant annet gjennom medlemsbarnehagene sine egne kompetansetiltak. Det er derfor av avgjørende betydning at private barnehager får tilgang til slike kompetansemidler.

Abelia vil avslutte med å takke for muligheten til å komme med innspill til statsbudsjettet, og ønsker komiteen lykke til i det videre budsjettarbeidet.

 

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: