Høring

Publisert

Abelias innspill til statsbudsjett 2016

Abelia deler regjeringens ambisjon om et kunnskapsbasert Norge. Våre budsjettinnspill er bidrag til realiseringen av denne ambisjonen.

Etter vårt syn er en fortsatt satsing på anvendt forskning, innovasjon, kommersialisering og teknologi avgjørende for norsk omstillingsevne, produktivitet og verdiskaping.

Regjeringen har i løpet av det siste året lagt frem en god langtidsplan for forskning og høyere utdanning, og mottatt første delrapport fra produktivitetskommisjonen. Synkende oljepriser er en påminnelse om Norges langsiktige omstillingsbehov. Vi er overbeviste om at vi best møter utfordringene gjennom nære koblinger mellom utdannings-/forskningsmiljøer og næringsliv. Dette gjøres best ved økt bruk av teknologi, gjennom innovasjon og ved å gi større muligheter for at det kunnskapsbaserte næringslivet kan bidra til fornying av offentlig sektor. Produktivitetskommisjonen påpeker at det største potensialet for økt produktivitet ligger i bruk av ny teknologi, økt produksjon av relevant teknologikompetanse og sterkere tiltak for å omsette kunnskaps-­ og forskningsproduksjon til kommersiell anvendelse.

Last ned Abelias innspill til statsbudsjettet 2016

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: