Abelia

Innhold

Endringer i Skattefunn-ordningen

Nyhet, Politisk sak

Publisert

Logo SkatteFUNN

Vi trenger dine innspill til regjeringens foreslåtte endringer.

Finansdepartementet sendte nylig forslag til endringer i Skattefunn-ordningen på høring. Høringsfristen er satt til 2. august, og Abelia inviterer medlemsbedrifter til å spille inn synspunkter om endringer i Skattefunn-ordningen. Endringene er oppsummert: 

  • Det foreslås at fradragsprosenten i Skattefunn skal settes til 19% for alle bedrifter (fra tidligere 20% for små- og mellomstore bedrifter og 18% for andre), og at det maksimale fradragsgrunnlaget settes til 25 mill. kroner uavhengig av om FoU-arbeidet gjennomføres alene eller i samarbeid med andre. 

  • Det foreslås å øke den maksimale timesatsen fra 600 til 650 kroner timen, og at denne timesatsen også skal gjelde ved kjøp av FoU fra nærstående person eller foretak. 

  • Det foreslås å innføre krav om signatur på timelister for både prosjektansvarlig og FoU-medarbeider. 

  • Det foreslås at plikten til å utarbeide prosjektregnskap utvides til også å gjelde når FoU er utført av underleverandør. 

  • Det foreslås at fradragsretten begrenses til kostnader for kjøp av FoUtjenester fra land innenfor EØS, samt land Norge har skatteavtale eller informasjonsutvekslingsavtale med.  

  • Det foreslås at unntaket for forskningsinstitusjoners oppdragsforskning utvides til å gjelde generelt, med formål å klargjøre at det bare er selskapet med godkjent Skattefunn-prosjekt som har krav på fradrag. 

Direktoratet regner med at endringene i sum blir provenynøytrale tross enkelte innskrenkninger, grunnet økningen i maksimal timesats. 

Les hele høringsnotatet her 

Send gjerne dine inntpill til mikal@abelia.no  

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: