Entreprenørskap

Illustrasjoner av Norgeskartet, internasjonal konkurranse, tilgang på kapital og mange muligheter

Entreprenørskap - Vi må omstille oss fra lønnsmottakende husmenn til selvstendigse nybyggere.

De fleste land i barometeret satser på gründere og entreprenørskap. Det betyr skjerpet konkurranse for nye norske næringer som skal konkurrere globalt. Selv om vi har gode oppstartsmuligheter, er det mangel på kapital og motivasjon for gründerskap.

Som entreprenør realiserer man en forretningsidé. Ofte skjer det gjennom å opprette en bedrift. Dette bidrar gjerne til flere arbeidsplasser, høyere produktivitetsvekst og økte skatteinntekter for staten. I mange tilfeller vil den nye bedriften dekke et behov blant kunder og forbrukere som ikke har blitt tilstrekkelig tilfredsstilt tidligere.Entreprenørskap er derfor tett knyttet til innovasjon, og graden av entreprenørskap er en viktig komponent i vurderingen av et lands omstillingsevne.

Det er mange faktorer som er med på å avgjøre i hvilken grad et land har et høyt nivå av entreprenørskap. Blant annet er forhold som holdninger til entreprenørskap hos befolkningen viktig.

Institusjonelle forhold bør også tas med i betraktningen. Dersom man møter store juridiske og økonomiske hindre i prosessen med å starte en bedrift, er det sannsynlig at dette vil bidra til at færre ønsker å starte opp for seg selv. Motivasjon for å starte opp noe eget er også en essensiell faktor som man bør ta med i betraktningen. Nyetablerere er nødt til å sette i gang når det ikke er så mange muligheter lenger. Det handler om å skape en følelse av «brennende plattform».

Internasjonale sammenligninger av entreprenørskap har tradisjonelt fokusert på egenskaper og ambisjoner til personer som starter opp eller driver nye forretningskonsepter, for eksempel Global entrepreneurship monitor (GEM). I nyere tid har man også fått øynene opp for entreprenørskap som foregår i etablerte bedrifter og i offentlig sektor, såkalt ansattentreprenørskap. Entreprenørskap er derfor et mangefasettert fenomen som man kan finne i alle faser av bedriftenes livssyklus, og i både privat og offentlig sektor.

På de ulike underdimensjonene er dette de beste landene: Motivasjon - USA. Finansiering - USA. Byråkrati, skatter og avgifter - Canada. Entreprenørutdanning og trening - Sveits. Oppstartsmuligheter - Sverige. Entreprenøraktivitet - Australia.

Motivasjon for entreprenørskap

Frykten for å mislykkes er betydelig høyere i Finland og Sverige i forhold til fjoråret. Norge og Danmark har ikke oppdaterte tall, men nyter godt av lav oppgitt frykt som hemsko for å starte bedrift de siste årene. Selvtilliten knyttet til å starte en egen bedrift er imidlertid lav blant nordmenn. Oppfatningen om egen evne til å starte bedrift er lavest i Norge og høyest i USA.

Intensjonen om å starte egen bedrift var også utrolig lav i Norge basert på fjorårets tall (4,8 %) og lavest blant alle landene, hvor gjennomsnittet var 11 %. I Sverige svarer 8,4 % (samme som 2016) at de har en intensjon om å starte bedrift . I Storbritannia øker motivasjonen for entreprenørskap i befolkningen betydelig fra 2016 til 2017. I Portugal, derimot, synker motivasjonen.

Lavere motivasjon gir lavere entreprenøraktivitet

Det er en åpenbar positiv sammenheng mellom motivasjon og faktisk entreprenøraktivitet. Norge er ett av landene med svært lav motivasjon og middels entreprenøraktivitet. Årsaker til dette kan være at arbeidsmarkedet er godt i Norge, og at mange har flere interessante muligheter innenfor eksisterende arbeidsplasser som gir gode lønninger. Dette kan motivere folk til å bli i jobben fremfor å satse på oppstart av egen bedrift.

Norge på topp innen oppstartsmuligheter

Det er en trend at flere vurderer mulighetene til å starte egen bedrift som bedre i 2017 enn i 2016 blant landene i vår rangering . Det er ganske stabile resultater over tid, og her er Sverige, Norge og Danmark rangert på topp. Én av forklaringene på at nordiske land scorer høyt, kan være at disse har et godt sosialt sikkerhetsnett dersom man skulle feile.

Israel utmerker seg med en tilbakegang fra fjorårets plassering, mens USA utmerker seg med stor fremgang. Mens 47 prosent av befolkningen vurderte oppstarts-mulighetene som gode i Omstillingsbarometer 2016, er det tilsvarende tallet 57 prosent i 2017. Irland har også hatt en fremgang. I land som USA og Storbritannia er imidlertid den lokale konkurransen for oppstartsbedrifter vurdert som hard, noe som trekker ned den samlede rangeringen.

Under finner du grafene med data på alle underdimensjonene under entreprenørskap i barometeret. Grafene viser beste land i 2017 fra venstre. Grønn søyle er resultatene for 2017. Grå søyle er resultatene fra 2016. Skru av og på årstall ved å klikke på årstallet du ønsker å skru av.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: