Det er flere positive signaler i Omstillingsbarometer 2018, men Norge sliter fortsatt med spisskompetanse, spesielt innen IKT.

Figur: Hovedtabell fra Omstillingsbarometer 2018

Tabell med hovedtall fra Omstillingsbarometer 2018.

Omstillingsbarometer 2018 er laget av Ny Analyse på oppdrag fra Abelia. Dette er tredje gang rapporten utgis etter at den ble lansert i 2016. Nedenfor følger hovedfunn fra rapporten, og du kan laste ned en kortversjon av rapporten som pdf her. Med rapporten følger også en egen spesialrapport på nye teknologier som du kan laste ned som pdf her.

Hovedfunn 2018

 • Norge har økt innovasjonstakten gjennom oljekrisen. Vi rykker opp sju plasser fra 15. til 8. plass, og gjør det spesielt bedre på markedsinnovasjon samt produkt- og prosessinnovasjon. Dette betyr at grunnlaget for omstilling er forbedret og er svært gode nyheter.

 • Næringslivet investerer mer i forskning og utvikling (FoU), men det offentlige henger bak. Norge rykker opp tre plasser fra 6. til 3. plass på variabelen FOU-omfang, som er positivt, men Norge henger fortsatt etter Sverige og Finland. Oppgangen skyldes at privat sektor har økt investeringene. Dette kan blant annet skyldes økt bruk av SkatteFUNN, god uttelling i EUs forskningsprogrammer og Innovasjon Norge.

 • Norge gjør det bedre på offentlig digitalisering. Norge går opp fra 13. til 9. plass på offentlig digitalisering. Det er positivt siden Norge har hatt en lav score på dette de siste årene, men vi ligger fortsatt et godt stykke bak de ledende landene. Norge ligger for eksempel på 14. plass på delindikatoren som er hentet fra FNs rangering eGovernment Development, hvor både Danmark, Sverige og Finland er inne blant de seks beste landene. Danmark hopper til og med opp fra 9. til 1. plass.

 • Norge er fortsatt verdensmestere på bruk og grunnkompetanse innen teknologi i befolkningen. Den private sfæren er fylt opp med smarttelefoner, avanserte datamaskiner og andre digitale hjelpemidler. Her har vi vært nummer én eller to hvert år. Det er en større utfordring at vi ikke har mer fremgang på bruk av teknologi og digitalisering i bedriftene, sammenliknet med andre land. Dette er direkte koblet til både produktivitet og konkurranseevne for Norge.

 • Norge satser mindre på spisskompetanse sammenlignet med andre land. Totalt rykker Norge ned fra en 13. til 20. plass innen teknologi og IKT-spisskompetanse. Dette skyldes en mild tilbakegang på de fleste indikatorene, men i all hovedsak er årsaken at flere land går forbi Norge på teknologisk spisskompetanse. Andelen med doktorgrad i MNT-fag er den eneste indikatoren som har gått frem i Norge, men andre land går likevel forbi oss. Andel IKT-spesialister blant samtlige sysselsatte har falt i Norge, mens den generelle trenden for andre land er at det øker. Kvaliteten i MNT-fagene her hjemme ser ifølge ekspertvurderinger også ut til å oppleve mindre fremgang enn andre land.

 • Offentlige investeringer i FOU har gått noe ned sammenliknet med fjoråret. Vi faller fra 4. til 7. plass på denne indikatoren. Det kan være et uheldig signal siden offentlige FoU-investeringer ofte bidrar til økte private FOU-investeringer i neste fase.

 • Gode på industriklynger, men henger etter på samarbeid mellom bedrifter og akademia. På samleindikatoren «klynger» klatrer Norge opp til delt 6. plass med fire andre nasjoner. Norge har store industrielle klynger, men når det kommer til samarbeid mellom bedrifter og akademia er vi på en 11. plass. Dette er riktignok en forbedring med fire plasser fra fjoråret, men vi har fortsatt en jobb å gjøre på kunnskapssamarbeid.

 • Norsk IKT-sektor forbigått av andre land. Vi ligger helt nede på en 21. plass på kategorien IKT-sektoren. En viktig grunn er at andre næringer innen olje, energi, sjømat og metaller overskygger IKT-næringen. Det er likevel slik at IKT betyr svært mye for omstillingsevnen i et land, og bidrar indirekte til høyere produktivitetsvekst.

 • Tilkoblingsmuligheter fortsatt gode, men andre land blir bedre. Norge rykker ned to plasser, fra en 5. plass til en 7. plass, på tilkoblingsmuligheter. Bredbåndshastigheten i Norge har blitt noe bedre, men her har andre land økt hastigheten ytterligere. Det er årsaken til at Norge faller på denne samleindikatoren.

FoU og Innovasjon

Dette er resultatene for innovasjon og FoU i 2018. Indikatorene dekker FoU-omfang i offentlig sektor, høyere utdanning og privat sektor, FoU-kvalitet totalt og i akademia, omfang av internasjonal FoU og FoU-samarbeid for private aktører, faktisk innovasjonsaktivitet og grad av klynger og kunnskapssamarbeid.

Figur: FoU og innovasjon fra Omstillingsbarometer 2018.

Figur: FoU og innovasjon fra Omstillingsbarometer 2018.

 • Norge er blitt bedre på FoU-omfang. Vi går fra en 6. plass til en 3. plass.
 • Næringslivet investerer mer i FoU, men det offentlige investerer mindre.
 • Norge er blitt betydelig bedre på innovasjon. Vi rykker opp syv plasser og er nå på 8. plass.
 • Norge er gode på industriklynger, men henger bak når det kommer til samarbeid mellom bedrifter og akademia.
 • Det er stillstand i internasjonalt FoU-samarbeid.
 • Vi gjør det fortsatt middels når det kommer til FoU-kvalitet generelt og FoU-kvalitet i akademia spesielt.

Teknologi og digitalisering

Dette er resultater for teknologi og digitalisering i 2018. Indikatorene dekker bruk og omfang av teknologi og digitalisering i bedriftene, samfunnets spisskompetanse innen teknologi og digitalisering, samt generell bruk i befolkningen. Videre består dimensjonen av omfanget av IKT-sektoren, digitalisering av offentlige tjenester og tilkoblingsmuligheter.

Figur: Teknologi og digitalisering fra Omstillingsbarometer 2018.

Figur: Teknologi og digitalisering fra Omstillingsbarometer 2018.

 • Spisskompetanse innen teknologi og digitalisering er i tilbakegang i Norge, noe som skyldes at andre land satser langt mer.
 • Norge er tilbake på topp i digital bruk i befolkningen.
 • Vi står på stedet hvil på nivået for bruken av teknologi og digitalisering i bedriftene.
 • Norge øker nivået på tilkobling, men andre land øker mer.
 • IKT- sektorens omfang og grad av IT-relatert FoU står stille. Flere land går forbi.
 • Oppdatert informasjon om digitalisering av offentlige tjenester kommer i endelig versjon.

Humankapital (2017)

Dette er resultater for humankapital for 2017. Indikatoren dekker omfang av utdanning og kompetanse, kvalitet ved utdanning og hvor godt humankapitalen anvendes. 

Figur: Humankapital fra Omstillingsbarometer 2017.

Figur: Humankapital fra Omstillingsbarometer 2017.

 • Norge gjør det fortsatt godt på bredde.
 • Tilgang til internasjonal kompetanse faller.
 • Ferdighetene i befolkningen er gode. Vi øker med tre plasser fra 2016.
 • Arbeidsdeltakelsen er fortsatt høy, men vi har falt med én plass fra 2016.
 • Vi har fortsatt lav spisskompetanse og rykker ned én plass fra 2016.

Entreprenørskap (2017)

Dette er resultater for entreprenørskap for 2017. Indikatoren dekker befolkningens motivasjon til å starte selv, tilgang til finansiering for oppstartere og små og mellomstore bedrifter (SMB), hvor gründervennlig innretningen av byråkrati, skatter og avgifter er, entreprenørutdanning og trening, oppstartsmuligheter og faktisk entreprenøraktivitet.

Figur: Entreprenørskap fra Omstillingsbarometer 2017.

Figur: Entreprenørskap fra Omstillingsbarometer 2017.

 • Norge blir forbigått innen tilgang til finansiering for SMB og entreprenører.
 • Landene beveger seg mot mindre bedriftsskatter, samt avgifter og byråkrati som hemmer oppstart av nye bedrifter.
 • Norge er fortsatt i tet for oppstartsmuligheter, men deler plassen med Sverige.
 • Det er en gründerbølge blant innovasjonsdrevne modne økonomier: Det går mot mer entreprenøraktivitet i landene.
 • Rammevilkår og kultur for gründerskap nytter! Det er en positiv sammenheng mellom tilgang til finansiering og faktisk entreprenøraktivitet, og mellom motivasjon og faktisk entreprenøraktivitet.

 

Last ned rapportene

Her finner du kortversjonen av Omstillingsbarometer 2018 og spesialtema om nye teknologier.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: