Abelia

Innhold

Hovedfunn humankapital

Her finner du hovedfunnene for humankapital i Abelias omstillingsbarometer 2016.

Denne figuren viser resultater for hele befolkningen som er satt sammen basert på resultatene for ulike aldersgrupper. Den viser befolkningens utdanning i bredden og utdanning som leder til spisskompetanse, kvaliteten i utdanningen, internasjonal tilgang til talenter, målte ferdigheter i befolkningen og arbeidsdeltagelse. Samleindikatoren er vektet etter størrelsen på hver aldersgruppe. Det vil si at eksempelvis "Utdanning bredde" består av utdanningsdeltagelse og oppnådde grader og kvalifikasjoner for hele livsløpet blant befolkningen.

Beste land er fremhevet i grønt, rangeringen til Norge er i blått og orange stiplet linje er snittet for alle landene.

Hovedfunn humankapital:

 • Norge har for få impulser utenfra og manglende generell spisskompetanse i samfunnet
 • Middelmådig kvalitet på utdanningen i Norge
 • Det er gode målte ferdigheter i befolkningen og god breddeutdanning
 • Arbeidsdeltakelsen er god i form av at mange er med, dog med fallende antall timer

Abelias forslag til tiltak:

Det må legges større vekt på kvalitet og relevans i hele utdanningssystemet – fra barnehage til høyskole. Det må stimuleres til mer etter- og videreutdanning. Norge må satse spesielt på teknologifagene.

 • Frafallet i videregående skole må reduseres gjennom tidlig innsats, kreative læringsmetoder, tverrfaglig samarbeid og tettere samarbeid med arbeidslivet.
 • Det må legges til rette for at etter- og videreutdanning blant ansatte blir prioritert i både offentlig og privat sektor.
 • Antall studieplasser innen NMT-fag må økes for å dekke behovet for framtidas arbeidskraft.
 • Det trengs en nasjonal satsing på kompetanseheving av ansatte i barnehagen.
 • Kvaliteten på lærerutdanningen må styrkes. Pedagogisk bruk av IKT må få en tydelig plass i lærerutdanningen.
 • Vi må bygge attraktive studiemiljøer som aktivt rekrutterer internasjonal spisskompetanse.
 • Tverrfaglig samarbeid mellom arbeidsliv og universiteter og høyskoler må styrkes vesentlig og defineres som en grunnleggende kvalitetsindikator i utdanning.
 • For å styrke virksomhetenes kompetanse og konkurransekraft, må flere PhD-stipender øremerkes til bedrifter (Nærings-PhD) og forskningsinstitutter (Institutt-Phd)

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: