Abelia

Innhold

Hovedfunn entreprenørskap

Her finner du hovedfunnene for entreprenørskap i Abelias omstillingsbarometer 2016.

Denne figuren viser resultater for hele befolkningen for grad av entreprenørskap. Det sees på befolkningens motivasjon til å starte selv, tilgangen til finansiering for oppstartere og SMB, hvor gründervennlig innretningen av byråkrati, skatter og avgifter er, entreprenørutdanning og trening, befolkningens oppstartsmuligheter og faktisk entreprenøraktivitet. 

Beste land er fremhevet i grønt, rangeringen til Norge er i blått og orange stiplet linje er snittet for alle landene.

Hovedfunn:

  • Lav faktisk entreprenøraktivitet
  • Lav motivasjon til å starte selv i befolkningen
  • Gode oppstartsmuligheter
  • Middels byråkrati og skatter som hemmer entreprenørskap
  • Middels tilgang til finansiering

Abelias forslag til tiltak:

Når eksportinntektene daler må det skapes flere internasjonalt orienterte vekstbedrifter. Bedre tilgang til kapital og kompetanse og mer effektive koblinger mellom akademia, etablert næringsliv og gründermiljøene står sentralt.

  • Pre-såkornordningen, som sikrer tilgang til kapital og kompetanse for innovative selskaper i tidligfase, bør økes til 100 millioner kroner.
  • KapitalFUNN: Det bør etableres skatteinsentiver for investeringer i innovative vekstbedrifter etter modell av Storbritannias Seed Enterprise Investment Scheme (SEIS) og den norske SkatteFUNN-ordningen.
  • Abelia vil ta initiativ til å styrke kommersialisering og vekst gjennom at det etablerte næringslivet og kapitalinstitusjonene systematisk kobler seg til gründere og entreprenørskapsmiljøer tilknyttet akademia, som TTOer og inkubatorer.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: