Omstillingsbarometer 2016

Manglende spisskompetanse, svake innovasjonssystemer og lav motivasjon for entreprenørskap. Abelias omstillingsbarometer viser at Norge har store utfordringer.

Se en samlet oversikt fra analysen

Se hovedfunnene for humankapital

Se hovedfunnene for digitalisering

Se hovedfunnene for innovasjon og FoU

Se hovedfunnene for entreprenørskap

Hvor forberedt er egentlig Norge på en fremtid uten én dominerende råvaresektor som vekstmotor?

Dette spørsmålet var utgangspunkt for Abelias initiativ til et omstillingsbarometer. På bakgrunn av dette har vi bedt NyAnalyse lage denne rapporten om Norges omstillingsevne. Barometeret går i dybden på fire områder som er avgjørende for fremtidig vekst og næringsutvikling i Norge:

  • Humankapital
  • Entreprenørskap
  • Innovasjon og FoU
  • Digitalisering

I vårt omstillingsbarometer har vi ønsket å se nærmere på innsatsfaktorene. Hvor godt er utgangspunktet? Hvor kraftfull er vår utdannings- og forskningsinnsats? Hvor god er vår evne til kommersialisering og entreprenørskap? Og hvordan utnytter vi mulighetene digitalisering gir?

Hovedfunnene viser at vi har god bredde i utdanningen, men for lite spisskompetanse. Vårt økosystem for innovasjon er for svakt, med virkemidler som ikke skaper tilstrekkelig motivasjon til entreprenørskap. Innen forskning og utvikling er nivået på gjennomsnittet, både i omfang, kvalitet og bredde. Mye er bra, men i sum er ikke dette godt nok.

Hva må vi gjøre for å bedre Norges omstillingsevne? Først og fremst må vi erkjenne at IKT er den grunnleggende forutsetningen for en vellykket omstilling. Er vi for dårlige på dette området, taper vi uansett. IKT må inn i alle ledd av utdanningsløpet, og det offentlige må digitaliseres. Det må opprettes studieplasser innen IKT og disse må ha som hovedmål å utdanne kandidater med solid spisskompetanse.
At nordmenn mangler motivasjon til å skape nye, innovative vekstbedrifter må tas på største alvor. Virkemiddelapparatet må spisses slik at tilbudet treffer der det er størst behov. I tillegg må vi legge til rette for bedre støtte i tidlig fase, slik at nordmenn ikke bare etablerer små bedrifter, men også skaper vekstbedrifter med eksportpotensial.

Både offentlig og privat sektor må etterspørre mer og bedre anvendt forskning. Den kunnskapen som genereres må bidra til å skape nye arbeidsplasser og økte eksportinntekter.
Humankapitalen, nordmenns arbeidsinnsats, er den klart største delen av Norges nasjonalformue. Som arbeidsgivere har vi en stor oppgave med å synliggjøre mulighetene en jobb i våre bedrifter gir for å løse reelle samfunnsutfordringer.

Det er også opp til arbeidsgivere å innhente spisskompetanse for å sette sammen team som gir best mulig utnyttelse av kunnskapsrike arbeidstakere. Det må jobbes målrettet med å styrke koblingen mellom utdanningssektoren og næringslivet. Først da kan vi lykkes med å omsette kunnskap til verdier og arbeidsplasser.

Innovasjon skjer i møtet mellom ulike miljøer og ideer, og det meste av verdens kunnskapsproduksjon skjer utenfor Norge. Det er ikke noe mål at norske virksomheter skal dekke norske behov. Vi må derimot ha som mål at norske forsknings- og teknologimiljøer skal være verdensledende bidragsytere og samarbeidspartnere.
Heldigvis har vi et stort potensial i Norge. Vi har en befolkning som er høyt utdannet. Vi er nummer én når det kommer til bruk og grunnkompetanse innen teknologi og digitalisering, og vi har flate strukturer som fremmer kreativitet og høy grad av entreprenørskap i etablerte bedrifter.

Klimautfordringene er blant de viktigste driverne for omstilling. Ikke bare stilles det krav til bærekraftige virksomheter i privat og offentlig sektor – bærekraft og miljøteknologi gir i seg selv muligheter for nye forretningsmodeller hvor Norge kan hevde seg globalt. Det vil kreve betydelig kunnskaps- og teknologiutvikling.
Dette barometeret gir et bilde av forutsetningene for omstillingen i Norge, og tillater oss å følge utviklingen fra år til år. Det er ikke ment som en fasit, men som en spore til forståelse, debatt og utvikling av tiltak.
Abelia og våre medlemsbedrifter håper denne kunnskapen munner ut i konkrete tiltak for å omstille Norge fra en oljeavhengig nasjon til en innovasjonsdrevet kunnskapsøkonomi.

I Omstillingsbarometer 2016 er det NyAnalyse som har gjennomført analysen, mens Abelia har foreslått tiltak på bakgrunn av rapporten.

Last ned publikasjon

Her kan du laste ned kortversjonen eller hele rapporten.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: