Abelia til EFTA-domstolen for e-helsenæringen

Nyhet, Kommentar

Publisert

#205

Advokat i Abelia, Tore Frellumstad

Hvilke oppgaver skal staten løse selv og hva skal overlates til næringslivet? Denne uken kom EFTA-domstolens kjennelse på Abelias og Trondheimsbedriften WTWs søksmål overfor ESA, organet som håndhever EØS-avtalens bestemmelser.

EFTA-domstolen konkluderte med at ESA ikke var forpliktet til å innlede en formell undersøkelsesprosedyre og inngå i dialog med markedet fordi det ikke forelå tilstrekkelig grad av tvil om at Norsk Helsenett og Direktoratet for eHelse drev økonomisk aktivitet. 

- Vi er skuffet over dommen. Den sier at på ehelseområdet, ja der behøver ikke staten å involvere næringslivet, om den ikke vil, sier Tore Frellumstad, advokat i Abelia.

- Da Stortinget i 2017 ba regjeringen om å legge frem en helsenæringsmelding, var det viktig å utnytte Norges fortrinn og ha som mål bli ledende i Europa på e-helse innen 2025. Det var en klar målsetting å få mer innovasjon i offentlige anskaffelser slik at hjemmemarkedet kunne styrkes. Til tross for at dette gjentas i helsenæringsmeldingen to år senere, velger regjeringen nå å begrense konkurransen i e-helsemarkedet, sier Frellumstad.

Da norske myndigheter i fjor gikk til ESA for å avklare om det er lovlig å opprette statsforetaket Norsk Helsenett og flere andre løsninger som skulle skal levere IT-løsninger, ble det lagt til grunn at staten selv må gjøre dette fordi det tilsynelatende ikke fantes leverandører. Myndighetene nektet innsyn i de vurderinger som var gjort og som konkluderte med leverandørmangel. Slik mangel på åpenhet skaper ikke tillit og førte til at Abelia sammen med WTW stevnet ESA for EFTA-domstolen, fordi ESA burde gjort en uavhengig undersøkelse og ikke uten videre lagt myndighetenes påstand til grunn. 

Om lag hver tredje sysselsatte jobber allerede i offentlig sektor. Når myndighetene lukker viktige deler av markeder og selv overtar oppgavene, vokser denne sektoren på bekostning av privat næringsliv og det skaper store utfordringer. Ikke minst er det ødeleggende for videre fremvekst og utvikling av ny og innovativ teknologi som kan eksporteres og skape inntekter. Det krever en langt bedre rolledeling mellom offentlig og privat sektor enn det vi har hatt til nå. 

-Dommen må ikke overfortolkes. Det er alltid fornuftig å utrede fakta før politiske beslutninger tas, sier Frellumstad. - Derfor vil det videre arbeidet med å få politisk gjennomslag for Abelias synspunkter fortsette med full kraft.

Regjeringen har slått fast at «det offentlige i utgangspunktet ikke skal gjøre selv det som markedet kan gjøre bedre og mer effektivt». Men det gjenstår å se om de greier å følge opp i praksis. 

Bakgrunn: https://www.abelia.no/bransjer/helse/feilaktig-esa-vedtak-brabremser-helsetjenestene-og--naringen/

Les hele dommen her: https://eftacourt.int/download/9-19-judgment/?wpdmdl=6857

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: