Store gjennomslag i budsjettet

Portrettfoto av Haugli

Håkon Haugli, administrerende direktør i Abelia. Foto: Esben Johansen.

– Budsjettavtalen mellom de borgerlige partiene inneholder store gjennomslag for Abelia og norsk kunnskaps- og teknologinæringsliv.

Det sier administrerende direktør Håkon Haugli i Abelia.

- Vi er blitt hørt på så godt som alle punkter, og vi vil rose regjeringspartiene, KrF og Venstre for å foreta viktige investeringer for å sikre fremtidens vekst og verdiskaping, sier han.

Haugli trekker frem maskinskatten, opsjonsbeskatning og IT-studieplasser som de viktigste tiltakene.

Maskinskatten forsvinner

– Fjerning av maskinskatten er et viktig bidrag til næringsutvikling og arbeidsplasser – spesielt for norske datasentre. Det

Flere gode tiltak

Abelia registrerer at det i tillegg til IT-studieplasser og endring av maskin- og opsjonsskatt, er flere andre tiltak som kommer teknologi- og kunnskapsnæringslivet til gode.

På IT-området blir det blant annet 25 millioner kroner mer til satsing på programmering i skolen, 50 millioner kroner mer til IKT-tiltak i grunnopplæringen, og 80 millioner kroner mer til bredbåndsutbygging. I tillegg kommer en økning til slettmeg.no på to millioner kroner og økt satsing på digitale rom i KRIPOS på ti millioner kroner.

– Bredbånd er avgjørende for privatpersoner og næringsliv, og internettforbindelse har blitt like viktig som veiforbindelse. Regjeringen foreslo å kutte støtten i sitt forslag til tross for enorm etterspørsel. Vi er fornøyd med at budsjettforliket samsvarer med vårt forslag om å øke bredbåndstilskuddet til 150 millioner kroner, sier fagsjef for digitale næringer i Abelia, Kjetil Thorvik Brun.

I tillegg kommer:

 • 50 millioner kroner til næringsrettet forskning
 • 25 millioner kroner til frie forskningsinstitutt
 • 25 millioner kroner til forskningsprogrammet NORGLOBAL
 • 25 millioner kroner til forskning, kompetanseheving og evaluering
 • 50 millioner kroner til forskning, innovasjon og utviklingskontrakter
 • 100 millioner kroner til miljøteknologiordningen
 • 50 millioner kroner til muliggjørende teknologier
 • 15 millioner kroner til Forskningssenteret for miljøvennlig teknologi
 • 50 millioner kroner til klimatiltak og miljøtilpassing
 • 10 millioner kroner til vitensentrene
 • 50 millioner kroner til inkubatorer/SIVA
 • 10 millioner kroner til Senter for entreprenørskap i grunnskolen
 • 30 millioner kroner i økt kapitaltilskudd til friskolene

– Økningen på 50 millioner kroner til næringsrettet forskning bør i sin helhet gå til Forskningsrådets sentrale program for kommersialisering, FORNY2020. Da kan de videreføre den positive utviklingen de siste tre årene med doblet aktivitetsnivå og investeringer i forskningsbaserte selskaper, sier innovasjonspolitisk seniorrådgiver Daniel Ras-Vidal i Abelia.

– Det er også positivt at satsingen på vekstbedrifter gjennom inkubatorene trappes opp kraftig med 50 millioner kroner. 2016 var «all time high» for utvikling av verdiskaping, investeringer og arbeidsplasser for bedrifter som kommer ut av inkubatorene, sier han.

Også daglig leder Agnes Landstad i Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA) er fornøyd med statsbudsjettet:

– Budsjettavtalen innebærer 240 millioner kroner mer til næringsrettet forskning, til anvendt forskning i forskningsinstitutter, til forskning på muliggjørende teknologier og til utviklingsforskning. Det er et godt signal om at forskning og ny kunnskap er avgjørende for omstilling og utvikling av det nye næringslivet, sier hun.

globale behovet for lagring av data er i kraftig vekst. Norge har gode forutsetninger for å utvikle en global datasenternæring fordi vi har tilgang på ren energi, nyter internasjonal tillit og har stabile samfunnsforhold.

Les også: Fakkeltog mot omstilling

– Maskinskatten har imidlertid – etter gjennomslaget på reduksjon av el-avgiften for datasentre – vært det største hinderet for vekst og store nyetableringer og investeringer i datasenternæringen. Nå som maskinskatten fjernes, håper Abelia å se sterk vekst i bredden av norsk datasenternæring, sier Haugli.

Bedre opsjonsbeskatning

Abelia har i samarbeid med Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge (FIN) og Norsk Venturekapitalforening (NVCA) foreslått en ordning for ny opsjonsbeskatning. I regjeringens forslag til statsbudsjett lå forslaget inne, men det hadde i følge Haugli for mange begrensninger.

Les også: Opsjoner - innertier for vekst

– Nå er det tydelig at Venstre og KrF har kjempet for gründerne og styrket ordningen vesentlig. Ved å heve den maksimale opsjonsfordelen fra 30.000 til 500.000 kroner vil det bli et godt alternativ til lønn for flere oppstartsbedrifter som har begrenset kapital i startfasen. Når bedriftene på denne måten kan tiltrekke seg flinkere folk, vil vi se flere norske vekstbedrifter og kunnskapsarbeidsplasser i privat sektor, sier Haugli.

Daglig leder Daniel Ras-Vidal i FIN er også fornøyd med den forbedrede opsjonsbeskatningen.

– Dette er et viktig gjennombrudd for oppstartsbedrifter, og det blir nå viktig å løfte begrensningene på størrelse og driftsinntekter for å sikre at ordningen bidrar til skalering og vekst, sier han.

500 nye IT-studieplasser

Abelia har lenge påpekt det store behovet for mer IT-kompetanse. Allerede i 2014 leverte DAMVAD og Samfunnsøkonomisk analyse en rapport som viser at Norge styrer mot en kritisk kompetansemangel innen IT. I "beste" fall vil én av fire IT-stillinger stå ubesatt i 2030.

Les også: Mens vi venter på omstilling

Senest i forrige uke bekreftet en undersøkelse blant Abelias medlemsvirksomheter at norsk næringsliv har en kritisk mangel på IT-kompetanse.

– Utilstrekkelig tilgang på IT-kompetanse er en flaskehals for norsk digitalisering og utvikling av morgendagens næringsliv. Dette gjelder også for offentlig sektor. Vi har i flere år tatt til orde for at det må bevilges midler til å opprette flere studieplasser innen IT, og de 500 nye studieplassene som har kommet i samarbeidsavtalen er et stort steg i riktig retning, sier Haugli.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: