Abelia

Innhold

Stor og viktig satsing på forskning

Nyhet, Politisk sak, Kommentar

Publisert

#205

Regjeringen foreslår en kraftig økning av totalbevilgningen til forskning og utvikling i statsbudsjettet for 2021. FoU-andelen utgjør 1,1 prosent av BNP, og legger til rette for at Norge skal lykkes med det grønne skiftet.

- Vi er veldig godt fornøyde med at regjeringen øker totalbevilgning til FoU fra 2020 med 2 milliarder kroner. Her er ikke minst Grønn Plattform med 1 mrd kr over 3 år, som ble vedtatt i våres, en særdeles viktig satsing på kunnskap og omstilling for det grønne skiftet. Investeringene legger til rette for at forskningsinstituttene kan samarbeide tett med næringslivet og være den kunnskapsmotoren som samfunnet etterspør, sier Agnes Landstad, daglig leder FFA - Forskningsinstituttenes fellesarena.

Budsjettøkningen fører FoU-andelen til 1,1% av BNP, den største veksten på flere år. Det vil være avgjørende investeringer i kunnskapsutvikling i en tid hvor vi skal omstille næringsliv og velferdssystem til et bærekraftig samfunn.

- Regjeringens satsing på internasjonalisering er positiv. Deltagelse i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon – Horisont Europa, Digital Europe Programme og Romprogrammet er avgjørende for at norske forskningsmiljø og bedrifter kan samarbeide med de beste i Europa og delta i kunnskapsutvikling og kunnskapsdeling. Da må alle aktørene ha mulighet til å delta for fullt, også forskningsinstituttene, sier Landstad.

Regjeringen øker basisbevilgningen til de tekniske-industrielle instituttene med 50 mill kr og til miljøinstituttene med 10 mill kr. Budsjettveksten er et viktig skritt i en langsiktig opptrappingsplan for at forskningsinstituttene skal utvikle kunnskap for og med framtidas næringsliv og bidra til det grønne skiftet. Det grønne skiftet krever tverrsektorielt og tverrfaglig innsats.

- Samtidig trengs et vesentlig sterkere løft for å fullt ut å hente ut kraften som instituttene representerer for omstilling i næringsliv og samfunn. Det innebærer at grunnfinansieringen til forskningsinstitutter må styrkes ytterligere over tid og i bredden av forskningsinstitutter. Det betyr opp til 25 prosent finansiering, som tilsvarer nivået til forskningsinstitutter ellers i Europa, sier Landstad.

FFA er også fornøyd med at regjeringen fortsetter å følge opp Langtidsplanens prioriteringer for forskning og høyere utdanning med en opptrapping på 339 millioner kroner innenfor Teknologiløft 2021, FoU for næringslivet og Kvalitet i utdanning.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: