Abelia

Innhold

Forventet mer på teknologi og digitalisering

#205

Direktør for næringspolitikk og samfunnskontakt i Abelia (kst) Kjetil Thorvik Brun. Foto: Abelia/Ilja Hendel

Bruk av teknologi og kunnskap er avgjørende for omstilling av Norge. Til tross for noen lyspunkt, hadde Abelia forventet en større satsing på området i statsbudsjettet for 2020.

- Regjeringen leverer ingen store overraskelser på digitalisering og teknologi. De er på god vei, og fortsetter i samme spor med flere positive initiativ. Samtidig er dette første året med en egen digitaliseringsminister, og vi hadde forventet større grep og satsninger, sier Kjetil Thorvik Brun, direktør for næringspolitikk og samfunnskontakt (kst.) i Abelia.

Statsminister Erna Solberg uttalte under Trontaledebatten forrige uke at "det er evnen til omstilling som avgjør om vi lykkes med å skape et bærekraftig velferdssamfunn". Kunnskap og bruk av ny teknologi er avgjørende for å lykkes med dette arbeidet.

Les mer om statsbudsjettet

Følg Abelias deltakelse og innspill i arbeidet med statsbudsjettet 2020.

̶  Hele Norge roper etter en digital omstilling, inkludert regjeringen selv, men dessverre leverer ikke budsjettet på denne forventningen. For å lykkes med det trenger vi teknologi og kunnskap, og dette er områder hvor nyhetene er få og små, sier Kjetil Thorvik Brun.

Abelias omstillingsbarometer for 2019 viste at en fortsatt nedgang for Norge på en av de mest vesentlige forutsetningene for omstilling: kompetanse. Som nasjon scorer vi dårlig på andel med spissutdanning, tilgang på internasjonal kompetanse, og spisskompetanse innen teknologi og digitalisering.

̶  70 studieplasser innen IKT og grønn bærekraft kommer godt med, men det er knapt merkbart på det store behovet i markedet. Videre trengs grep for å sikre kvaliteten i utdanningene er på høyde med det som etterspørres. Her finner vi flere positive tiltak innen Kompetanseprogrammet. 

Regjeringen har bevilget ti millioner kroner til Digitaliseringsdirektoratets arbeid med deling av data, og økt medfinansieringsordningen for digitalisering med 60 millioner.

̶  Dette er gode nyheter. Vi trenger å få fart på digitaliseringen, og medfinansieringsordningen er i så måte viktig. Justering av deler av ordningen for å adressere siloutfordringer er viktig. Ordningen skiller seg ut gjennom å stille krav til gevinstrealisering. Dessverre er det fortsatt få tegn til at det hentes ut gevinster etter digitaliseringen, sier Thorvik Brun.

Noen sentrale endringer

  • Regjeringen vil blant annet øke den maksimale timesatsen for egenutført forskning og utviklingsarbeid (FoU) fra 600 til 700 kroner.
  • 70 nye studieplasser rettet mot teknologi og grønn bærekraft.
  • Økning medfinansieringsordningen med 60mill til 190 mill, samtidig som deler av ordningen rettes mot mer sammenhengende tjenester på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer.
  • Økning i maksimal timepris på SkatteFunn fra 600,- til 700,- for egen og innkjøpt FoU.
  • Ti millioner kroner til Digitaliseringsdirektoratets arbeid med deling av data.
  • 30 millioner kroner til elektronisk saksbehandling i straffesakskjeden (ESAS). Forslaget innebærer blant annet tiltak for elektronisk informasjonsflyt mellom aktører i straffesakskjeden og automatisering av arbeidsprosesser.
  • 20 mill til oppfølging av ny sikkerhetslov hos NSM. Dette skal inkludere økt kapasitet på sikkerhetsklarering hos NSM.
  • 8,6 millioner kroner til Nasjonal kommunikasjonsmyndighets arbeid med å legge til rette for innføring av 5G.
  • Nasjonal helseanalyseplattform får 131 millioner (243mill inkludert tildeling fra Forskningsrådet).

 

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: