Abelia

Innhold

  • Abelia
  • Politikk
  • Opp- og nedturer for barnehagene i budsjettforslaget

Opp- og nedturer for barnehagene i budsjettforslaget

Nyhet, Kommentar

Publisert

#205

Leder for utdanning og forskning i Abelia Ingrid Somdal-Åmodt Vinje. Foto: Abelia/Ilja Helden

Statsbudsjettet som Siv Jensen presenterte den 7. oktober blir etter alle solemerker vedtatt i Stortinget. Der var det noen lyspunkter, men også en rekke mørke flekker.

Abelia ser positivt på at satsning på kompetansehevende tiltak for ansatte i barnehagene videreføres på et høyt nivå. Videre støtter vi at tilskudd til bemanningsnormen i 2020 vil bli forbeholdt små private barnehager.

Derimot er Abelia kritiske til at tilskuddet til bemanningsnormen i 2020 blir redusert fra 262,8 mill. til 111,2 mill. Vi har forståelse for departementet sin begrunnelse med at andelen av kommunale barnehager som tilfredsstiller bemanningsnormen har økt fra 55% i 2017 til 75% i 2018, og at dette vil igjen påvirke den generelle satsen for driftstilskudd for barnehagene. Men, situasjonen vil fortsatt være slik at også de mellomstore og større barnehager har store økonomiske utfordringer med at bemanningsnormen ikke er fullt ut finansiert. Det er en av de viktige årsakene til at 1/3 av barnehagene går med underskudd, og da uavhengig av størrelse. Når fortsatt ¼ av kommunene ikke tilfredsstiller bemanningsnormen vil det være for tidlig å trappe ned.

Abelia er positive til at det åpnes for at fylkesmannen, etter søknad fra kommunen, i særlige tilfeller kan tildele skjønnsmidler til private eller ideelle barnehager som ikke er en del av et større konsern, dersom barnehagen får økonomiske problem som følge av bemanningsnormen. Samtidig vil vi minne på likebehandlingsprinsippet som har ligget til grunn for hele barnehageforliket med hensyn til innretning for denne ordningen.

Abelia minner om sine alternative forslag til å støtte opp under de mindre barnehagene etter at BDO konkluderte med å ikke anbefale differensiert driftstilskudd på basis av størrelsen på barnehagene:

  1. Forlenge og/eller opprettholde Grøvan-pakken som gir et ekstra tilskudd til de mindre barnehagene, men at den da skal forbeholdes de private barnehagene.
  2. Søknadsbasert tilskuddsordning hvor små barnehager kan søke om støtte til å styrke driften sin mht ledelse, drift, økonomistyring, styrearbeid, internkontroll og systematisk kvalitetsutvikling.
Gode og forutsigbare rammebetingelser

For å ivareta kvaliteten og mangfoldet er det avgjørende med gode og forutsigbare ramme­betingelser. De mange foreslåtte endringer i forbindelse med organisering av barnehagene og ikke minst deler av finansieringssystemet har bidratt til det motsatte.  Dette forsterkes ytterligere av en bemanningsnorm som ennå ikke er full ut finansiert for de private barnehagene. Allerede i dag går 1/3 av barnehagene med underskudd, og alle forslagene som ligger på bordet kan gjøre situasjonen svært kritisk for mange barnehager.

  • Derfor bør derfor ikke foretas endringer i finansieringssystemet før:
  • Man har sett effekten av bemanningsnormen og den er fullt ut finansiert.
  • Alle foreslåtte endringer i finansieringssystemet er vurdert i sammenheng med alle elementene i finansieringssystemet.

Til det siste viser vi til Abelia sitt bidrag gjennom en utredning av kapitaltilskuddet til barnehagenes gjennomført av Oslo Economics. Det konkluderte med:

"Analysen viser at dagens modell for kapitaltilskudd til private barnehager har vesentlige svakheter som kan føre til betydelig samlet underfinansiering av private barnehagers kapitalkostnader. Etter vår vurdering er det derfor behov for en helhetlig gjennomgang av tilskuddsmodellen og for å sikre en bærekraftig og forutsigbar finansiering av 3079 private barnehager (SSB 2018) i Norge."

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: