Revidert nasjonalbudsjett og digital omstilling

#205

Leder teknologi og digitalisering i Abelia, Kjetil Thorvik Brun. Foto: Abelia/Ilja Hendel

Regjeringen la i dag frem revidert nasjonalbudsjett 2020. Abelia er fornøyd med gjennomslag på flere viktige saker, som flere IKT-studieplasser og mer forutsigbare rammevilkår for datasentre. Samtidig hadde vi forventninger om at budsjettet i større grad skulle preges av behovet for digital omstilling.

- Vi er fornøyde med satsingen på teknologikompetanse og utdanning. Dette vil gi hele samfunnet et løft.  Samtidig mener vi at den varslede tiltakspakken for grønn omstilling må inneholde flere og større tiltak for å bygge videre på Norges gode digitale utgangspunkt, sier Kjetil Thorvik Brun, leder teknologi og digitalisering i Abelia.

IKT-studieplasser

I revidert nasjonalbudsjett foreslås det en betydelig satsing på utdanning og IKT-relevant kompetanse. Om lag 1 500 studieplasser vil gå til matematisk-naturvitenskapelige fag med vekt på informatikk og teknologiske fag med vekt på IKT.  Dette er verdifullt ikke bare for studentene, men også for offentlig sektor, næringslivet og ideell sektor. 

- Abelia har lenge jobbet for flere studieplasser innen IKT, så dette er et kjærkomment forslag. I år var det kun én av tre kvalifiserte søkere som fikk plass på disse programmene, tross stor etterspørsel i arbeidslivet. De nye plassene bør komme med en tydelig forventning om at utdanningsinstitusjonene evner å ta plassene i bruk, sier Kjetil Thorvik Brun, leder teknologi og digitalisering i Abelia.

Datasentre og elavgift

Forslaget fra regjeringen om å skrote stortingets vedtak om høyere elavgift for datasentres utvinning av digitale valutaer en etterlengtet avklaring. Det opprinnelige vedtaket skapte betydelig usikkerhet i hele næringen.

– I fremveksten av en grønn datasenternæring har stortingsvedtaket vært et hinder for forutsigbarhet og vekst også for andre aktører enn de som utvinner kryptovaluta. Norge har gode forutsetninger for å bli en ledende datasenternasjon, og vi er derfor glade for at regjeringen vil oppheve dette uheldige vedtaket, sier Thorvik Brun.

Oppfordrer offentlig sektor til å prioritere digitalisering

Deler av offentlig sektor vil nå oppleve skifter i budsjettene, noen steder økninger andre steder økt press. Behovet for omstillings- og digitaliseringsarbeid er større enn noen gang.

- Abelia oppfordrer offentlig sektor til å vurdere og prioritere digitaliseringstiltak som vil gi varige produktivitets- og kvalitetsforbedringer, og som samtidig bidrar til å understøtte arbeidsplasser i privat sektor som leverandører og samarbeidspartnere, sier Thorvik Brun.

Standardisering innen kunstig intelligens

Som et ledd i oppfølgingen av Nasjonal strategi for kunstig intelligens foreslår Kommunal- og moderniseringsdepartementet et tilskudd på 300 000 kroner til Standard Norge innenfor gjeldende bevilgning. Formålet med tilskuddet er å støtte arbeidet med standardisering innenfor kunstig intelligens gjennom en norsk speilkomité.

-Dette er ikke de store summene, men det er bra at regjeringen bevilger midler for å støtte det viktige arbeidet. Abelia har påpekt viktigheten av at Norge er koblet på den internasjonale utviklingen innen feltet. En speilkomité følger opp arbeidet som gjøres i internasjonale komiteer, og vil være et godt verktøy for å sikre at vi har hånden på rattet når det internasjonale standardiseringsarbeidet utformes. Det er en liten sum som kan få stor betydning for norsk teknologinæringsliv, sier Thorvik Brun.

Abelia om revidert nasjonalbudsjett 2020:

God krisehjelp, men vi savner målrettede investeringer innen digitalisering, forskning og omstilling.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: