Abelia

Innhold

Solid regjeringserklæring: Gode intensjoner, dårlig tid

Nyhet, Politisk sak

Publisert

#005

Håkon Haugli, administrerende direktør i Abelia. Foto: Esben Johansen.

Næringspolitisk er Granavollerklæringen god for kunnskaps- og teknologinæringene. Den forsterker mye av det som lå i Jeløyaerklæringen.

- Da Jeløya-erklæringen kom, kunne Abelia juble for rekordmange gjenkjennelige forslag til tiltak. Vår ubeskjedne opptelling viste overlapp mellom 77 av tiltakene i plattformen og Abelias egen politiske plattform. Vi har i dag gjort en tilsvarende opptelling i Granvollerklæringen. I den nye regjeringserklæringen samsvarer hele 181 av tiltakene med innspill Abelia på ulik måte har gitt. I sum vil disse ha stor positiv betydning for kunnskaps- og teknologibedriftene, sier administrerende direktør i Abelia, Håkon Haugli. 

- Næringspolitisk er Granavollerklæringen solid

Fremoverlent plattform 

Abelia er fornøyde med ny regjeringserklæring, og næringspolitisk er Granavollerklæringen god, ifølge NHO-organisasjonen. Et solid grunnlag gjennom fredning av EØS, tydeliggjøring av oppgavefordeling mellom offentlig og privat sektor og en digital vask av regelverk som i dag ligger til hinder or utvikling av nye forretningsmodeller er blant tiltak som trekkes frem.

 - Næringspolitisk er Granavollerklæringen solid. Jeg vil særlig trekke frem fredningen av EØS, tydeliggjøring av oppgavefordeling mellom offentlig og privat sektor, styrking av forskning og utdanningsfeltet og styrkingen av virkemidlene for utvikling av nytt næringsliv, som opsjonsbeskatning. Det er også positivt at regjeringen ønsker å styrke samspillet mellom næringslivet, akademia, innovasjons- og forskningsmiljøer, forteller Haugli

 Haugli sier det er en fremoverlent plattform hvor digitalisering, forskning og bærekraft gis relativt bred omtale.

- Utdatert regelverk er den viktigste innovasjonsbarrieren

Abelia har gjennomgått hvordan den nye regjeringsplattformen gjør det på digitalisering, teknologi og innovasjon. Resultatet er oppløftende.

 - Digitalisering og teknologi er nevnt mer enn hundre ganger i plattformen. Blant enkelttiltakene har vi særlig merket oss at regjeringen ønsker å fjerne eller endre regelverk som er til hinder for teknologisk utvikling og nye forretningsmodeller i næringslivet og offentlig sektor. Dette er det stort behov for. På mange områder er utdatert regelverk den viktigste innovasjonsbarrieren, sier Haugli.

 Abeliasjefen mener det er grunn til å være fornøyd med regjeringsplattformen, selv om det alltid er noe å plukke på. Han belønner regjeringen for ambisjonene om å styrke Norges deltakelse i EUs forskningsprogrammer, og påpeker viktigheten av at det følges av konkrete tiltak for å få dette til.

 - I tillegg er det svært positivt at Ocean Space Center i Trondheim er nevnt. Det er infrastruktur som må på plass om Norge skal realisere ambisjonene om å fortsatt være en ledende havnasjon. Flertallsregjeringen forplikter seg også til å se styrke opsjonsbeskatningen for gründerbedrifter og skatteinsentivordningen ved investeringer i gründer og oppstartsbedrifter. Dette er viktig for utvikling av nye bedrifter og nye arbeidsplasser i Norge og saker Abelia lenge har vært opptatt av, sier Haugli

Les også: Ny rapport foreslår endret opsjonsskatt

- Regjeringserklæringen omtaler den varslede stortingsmeldingen om helsenæringen og gjør det tydelig at de offentlige helsetjenestene skal bidra til utvikling av nye løsninger. Dette er gode nyheter spesielt for norske pasienter, men også for innovative norske bedrifter som står klare til å bidra. Men, med en flertallsregjering forventer vi høyere gjennomsføringstempo. Både regjeringen og Norge har dårlig tid, avslutter Haugli.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: