Abelia

Innhold

Opptrapping med mangler

Nyhet

Publisert

Gladsak med opptrapping av momskompensensjonsordningen, men den må styrkes og finansieres bedre.

Abelia mener det er positivt at regjeringen trapper opp momskompensasjonsordningen for frivillige og ideelle organisasjoner med nesten 120 millioner kroner.

- Men i en situasjon der mange organisasjoner ikke treffes av korona-kompensasjonsordningene, burde nettopp denne typen ordninger som treffer bredden i frivilligheten, styrkes ytterligere. Abelia mener ordningen burde fullfinansieres og rettighetsfestes, og det mangler fortsatt om lag 350 millioner kroner før dette er realisert, sier Kjartan Almenning, leder for ideell og velferdspolitikk i Abelia.

Det er også positivt at regjeringen signaliserer over 1 milliard til idrett og frivillighet for å stimulere til mer aktivitet i 2021, men hvordan ordningene innrettes blir like viktig som at beløpet er stort nok.

- De nye ordningene må baseres på det reelle behovet blant hele bredden av frivillige og ideelle aktører som taper inntekter som følge av smittevernstiltakene, og ikke bare de som taper inntekter på konkrete arrangementer, sier Almenning.

Momskompensasjon bør rettighetsfestes

Abelia mener det er positivt at regjeringen trapper opp momskompensasjonsordningen for frivillige og ideelle organisasjoner med nesten 120 millioner kroner og dermed innfrir målet de satte seg for 2021. Ordningen er enkel og relativt ubyråkratisk og sikrer organisasjonene forutsigbare inntekter. I tillegg treffer den bredt, og i en situasjon der mange organisasjoner ikke treffes av korona-kompensasjonsordningene, burde nettopp denne typen ordninger styrkes ytterligere. Abelia mener ordningen må fullfinansieres og rettighetsfestes.

- Momskompensasjonsordningen skal kompensere frivillige og ideelle organisasjoner for momskostnader slik at de i større grad likestilles med næringslivsaktører som har momsplikt og dermed kan gjøre fradrag fra inngående merverdiavgift. En regelstyrt ordning er et premiss for likebehandling, mener Almenning.

I 2021 tilsier bevilgningen at organisasjonene blir kompensert om lag 85 prosent av momsutgiftene. Stortinget bør i høst øke ambisjonene og rettighetsfeste en høyere kompensasjonsgrad, med mål om opptrapping til 100 prosent.

Må stimulere til en bredde av aktiviteter

Regjeringen setter av til sammen 2,25 milliarder kroner til stimuleringstiltak for kultur, idrett og frivillighet, hvor 1,185 milliarder går til idrett og frivillige organisasjoner. Det er positivt at regjeringen imøtekommer behovet for å stimulere til aktivitet i organisasjonslivet, men hvordan ordningene innrettes blir viktig framover.

- De nye ordningene må baseres på det reelle behovet blant frivillige og ideelle aktører. Planlegging av nye typer aktiviteter innenfor smittevernskravene, utstyr til digitale aktiviteter og gjennomføring av plasskrevende arrangementer koster penger. Vi opplevde i 2020 at store deler av frivillig og ideell sektor falt utenfor de kompensasjonsordningene som ble etablerte, enten fordi de ikke var skattepliktige og dermed ikke ble likestilte med arbeidsgivere i næringslivet eller fordi viktige og inntektsgivende aktiviteter ikke kunne defineres som arrangementer slik reglene krevde. For eksempel ble innsamlingsaksjoner rammet av smittevernstiltak, men ordningene gav ingen kompensasjon selv om organisasjonene får reduserte inntekter til aktivitet for sosiale tiltak og bærekraft i mange år framover, sier Almenning.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: