Abelia

Innhold

Omstilling og vekstbedrifter på Arendalsuka

Kimberly Lein-Mathisen i Microsoft holder foredrag på Abelias arrangement under Arendalsuka 2017.

Administrerende direktør i Microsoft og styremedlem i Abelia, Kimberly Lein-Mathisen, var blant foredragsholderne under Arendalsuka 2017.

Abelia lanserer to rapporter under Arendalsuka i august.

Abelia på Arendalsuka

Dette er Abelias arrangementer på Arendalsuka. Alle finner sted i Telenors arena, Nygaten 4, inngang fra Vestre gate.

TIRSDAG 14. AUGUST

08.30 - 10.00: Abelias omstillingsbarometer
Vi lanserer årets omstillingsbarometer som sammenligner Norge med andre land på nøkkelområder som humankapital, entreprenørskap, digitalisering og forskning og innovasjon.
Deltakere: Arbeidsminister Anniken Hauglie (H), Gry Nordhus (Siemens), Kimberly Lein-Mathisen (Microsoft), Terje Strøm (Ny Analyse), Håkon Haugli (Abelia). Kjetil Thorvik Brun (Abelia) er ordstyrer.

10.30 - 12.00: Norge - filial-land eller scaleup-nasjon
Vi lanserer rapporten "Fra start-up til scale-up" og inviterer til debatt om hvordan vi skaper nye jobber i næringslivet.
Deltakere: Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H), stortingsrepresentant Espen Barth Eide (Ap), Ingrid Ødegaard (Appear.in), Berit Svendsen (Telenor), Ingrid Akay (Hadean Ventures) og Håkon Haugli (Abelia). Rikke Eckhoff Høvding (NVCA) og Daniel Ras-Vidal (Abelia) er ordstyrere.

12.30 - 14.00: Digital kompetanse i en digital tid - hvordan lykkes vi?
Norden har de beste forutsetninger til å bli verdensledende i den digitale utviklingen. Men har vi virkemidlene og tiltakene for å vinne konkurransen med andre land? Arrangementet er et samarbeid med IKT-Norge, Tekna og NITO.
Deltakere: Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H), stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg (Ap), Abraham Foss (Telia), Håkon Haugli (Abelia), Heidi Austlid (IKT-Norge), Lise Lyngsnes Randeberg (Tekna), Trond Markussen (NITO). Erik Aasheim er ordstyrer.

16.30 - 18.00: Lek er veien til innovasjon
Gjennom lek tilegner barn seg kunnskap om verden – de undersøker, eksperimenterer og oppdager sammenhenger. Leken krever også de egenskapene næringslivet i økende grad etterspør, som nysgjerrighet, kreativitet og evne til problemløsning. Vi inviterer til en spennende ettermiddag om lekens plass i fremtidens utdanning og spør hvordan dette vil gjøre barna i stand til å møte fremtidens arbeidsliv? Arrangementet er et samarbeid med Utdanningsforbundet.
Deltakere: Stortingsrepresentantene Martin Henriksen (Ap), Mathilde Tybring-Gjedde (H), Marit Strand (Sp) og Tina Shagufta Kornmo (V), samt Maria Øksnes (NTNU), Nassima Dzair (InterBridge), Håkon Haugli (Abelia) og Steffen Handeland (Utdanningsforbundet).

19.30 - 23.00: Abelia-vorspiel: Er velferdsstaten bærekraftig?
Vi bygger opp til årets partilederdebatt med å stille spørsmålet: Er velferdsstaten bærekraftig? Den sterke veksten i oljeformuen har gjort det mulig å finansiere veksten i offentlig sektor frem til nå. Alle enig i at dette ikke er bærekraftig. Handlingsrommet blir mindre, og vi vil stå i flere vanskelige prioriteringsdebatter. Vi har invitert tidligere statsråder for å diskutere hvilke grep fremtidens politiske ledere må ta for å sikre et fortsatt bærekraftig velferdssamfunn. Før diskusjonen blir det grillmat og mingling, og etterpå blir det partilederdebatt på storskjerm.

TORSDAG 16. AUGUST

16.00 - 18.00: Hvordan kan friskolene bidra til å skape fremtidens skole?
Norge er et av de landene i verden som bruker mest penger på skole. Likevel dropper nesten en av tre ut av videregående, og mange elever kan ikke lese, skrive og regne skikkelig når de er ferdig med grunnskolen. Vi mener friskolene i Norge sitter på verdifull kunnskap til hvordan fremtidens skole kan se ut. Vi innleder derfor til debatt og workshop med tema "Hvordan kan friskolene bidra til å skape fremtidens skole?"
Deltakere: Ole Erik Almlid (NHO), Torstein Tvedt Solberg (Ap), Åshild Bruun-Gundersen (Frp), Henrik Asheim (H), Hans Fredrik Grøvan (KrF).

Arendalsuka er en årlig nasjonal arena hvor aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folket, for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid. I år arrangeres den 13. – 18. august, og Abelia er ansvarlig for en håndfull av de mange hundre arrangementene som holdes i sørlandsbyen i løpet av en hektisk uke.

– Tirsdag 14. august blir den store dagen for Abelia under Arendalsuka. Da arrangerer vi fem ulike arrangementer i Telenors telt og presenterer to nye rapporter, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Abelia.

Hvordan lykkes med omstilling

Den tredje utgaven av Abelias Omstillingsbarometer skal fortelle hvordan Norge gjør det i forhold til andre land på områder som er viktige for omstilling.

Les mer: Abelias omstillingsbarometer

– Som tidligere år har Ny Analyse gjennomført undersøkelsen som viser hvor godt vi gjør det innen humankapital, entreprenørskap, forskning, innovasjon og digitalisering. Dette er områder hvor Norge må score høyt for å lykkes med omstillingen, sier Haugli som er svært glad for at arbeidsminister Anniken Haugli kommer for å diskutere barometeret. 

Abelia lanserer også rapporten "Fra startup til scaleup" som gir en indikasjon på hvor gode Norge er på å legge til rette for vekstbedrifter og skape nye arbeidsplasser i privat sektor. På dette arrangementet stiller næringsminister Torbjørn Røe Isaksen for å fortelle om regjeringens arbeid. 

Flere vekstbedrifter, lite kapital

– Norge er eneste nordiske land som har større tilgang på vekstbedrifter enn tilgang på vekstkapital til disse. Sverige investerer seks ganger mer, mens Danmark og Finland investerer dobbelt så mye. I tillegg vet vi at oppstartsbedriftene står for 63 prosent av jobbskapingen i privat sektor. Det er ingen tvil om hvilket enormt potensial som ligger i å legge til rette for vekstbedrifter, sier Haugli.

Les mer: Kapitalparadokset

I tillegg til egne arrangementer for de to rapportene, arrangerer Abelia også et møte om digital kompetanse sammen med IKT-Norge, Tekna og NITO, og et møte om hvordan lek er veien til innovasjon sammen med Utdanningsforbundet.

– Og så blir det selvsagt Abelia-vorspiel før partilederdebatten på kvelden. Der stiller vi spørsmålet om velferdsstaten er bærekraftig. Vi er svært glade for at nåværende statsråder kommer til våre møteplasser for å diskutere våre politiske saker, og at tidligere statsråder kommer til vårt vorspiel for å reflektere over velferdsstatens fremtid, sier Haugli.

Fremtidens skole

Abelias bransjeorganisasjon Forum for Friskoler har også et arrangement sammen med Heltberg og Akademiet, og der skal de se nærmere på hvordan friskolene kan bidra til å skape fremtidens skole.

– Norge er et av de landene i verden som bruker mest penger på skole. Likevel dropper nesten en av tre ut av videregående, og mange elever kan ikke lese, skrive og regne skikkelig når de er ferdig med grunnskolen. Utdanningsdirektoratet gjennomfører årlig en elevundersøkelse som måler kvaliteten på læringsmiljøet blant landets videregående skoler. I perioden 2013-2017 går det fram at friskoler, som kun har 7-8 prosent av elevene, er klart overrepresentert blant skolene som kommer best ut, sier styreleder Knut Erik Beyer-Arnesen i Forum for Friskoler.

Av de ti beste skolene er det fire friskoler. Tilsvarende gjelder for Kunnskapsdepartementet sin undersøkelse av skolebidrag for skoleåret 2014/15, hvor videregående skoler blant annet måles på hvor gode de er på gjennomføring. Der finner vi hele fem friskoler blant de ti beste skolene.

– Abelia har i 2018 gjennomført flere rundebord for å få innsikt i kompetansebehovet til våre medlemmer som konkurrerer i en global økonomi. Foruten oppdatert faglig kompetanse er de spesielt opptatt av ferdigheter som evne til kritisk tenkning, problemløsning, kommunikasjon, samarbeid og tverrfaglig arbeid. Dette er også ferdigheter som ble løftet fram av Ludvigsen-utvalget som har lagt viktige føringer til arbeidet med fornyelsen av læreplanene i norsk skole, sier Beyer-Arnesen.

– De internasjonale skolene har allerede utviklet en pedagogikk og pedagogiske metoder hvor denne type ferdigheter står sentralt. Tilsvarende systematisk utviklingsarbeid gjennomføres også ved Akademiet og Heltberg sine skoler. Vi mener derfor at friskolene i Norge sitter på verdifull kunnskap til hvordan fremtidens skole kan se ut. 

Abelia-styret deltar

Som i fjor legger Abelia et styremøte under Arendalsuka.

– Arendalsuka har blitt en viktig arena for å møte både medlemmer, samarbeidspartnere og politikere. For oss er det viktig å ha et styre som får oppleve det politiske verkstedet i Arendal på nært hold, samtidig som vi kan dra veksler på et svært kompetent styre på våre egne møteplasser, sier Haugli.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: