Abelia

Innhold

Nytt nasjonalt ressurssenter for deling av data

Nyhet, Politisk sak

Publisert

#205

Det nye senteret skal gi bedre tjenester i offentlig sektor, sikre verdiskaping i næringslivet, og markerer et viktig gjennomslag for Abelia.

Det kan for de uinnvidde fremstå som en traust unnskyldning for byråkratisk tidsbruk. Det er det ikke. For oss i Abelia er det grunn nok til å finne frem champagneflasken, etter en lenge etterlengtet realisering av vårt politiske gjennomslag.  

Deling av data fra det offentlige har fått høye ambisjoner. Abelia har i en årrekke jobbet for å øke dette ambisjonsnivået, og få på plass virkemidler og verktøy som må til for å sikre gjennomføringen. Noen av disse er nå samlet i et nyopprettet ressurssenter hos Digitaliseringsdirektoratet.  

Digital vask og digitaliseringsklart regelverk 

Alle som har fulgt digitaliseringen av samfunnet har sett at endringene digitaliseringen bringer med seg utfordrer det etablerte regelverket. Regelverk er gjerne etablert med gode intensjoner, men ofte i en helt annen tid. Utdatert regelverk stiller gjerne uhensiktsmessige og irrelevante krav til næringslivet og til offentlige instanser som digitaliserer. Dette bremser innovasjon. Videre er det ikke bare eksisterende regelverk som kan være til hinder, men det kan også være vedtak av nytt regelverk. Det må derfor sikres gode prinsipper for regelverksutvikling som sikrer at det er digitaliseringsklart, noe våre danske naboer har lykkes godt med.  

Økt kompetanse om datadeling 

Deling av data kan høres enkelt ut. Dessverre er det ikke alltid det. Tekniske, organisatoriske og juridiske utfordringer må takles, og ofte uten at gevinstene tilfaller egen virksomhet. Derimot er utfordringene ofte de samme, men kompetansen for å løse dem er vanskelig tilgjengelig. Selv uten å ta med statlig sektor så har vi 356 kommuner i Norge, alle med samme krav om offentlig tjenesteyting og med svært mange system og tilnærminger til sin håndtering av data. For å dra mest mulig nytte av dataen og gjøre det tilgjengelig for både annen offentlig tjenesteyting, næringsutvikling eller ideell sektor er det behov for erfaringsutveksling og kompetanse. Det må være en plikt til å dele data, samtidig er det viktige hensyn å ta knyttet både til hvilken data og hvordan den skal deles for å sikre tillitt og ansvarlighet.  

Abelia tok allerede i 2016 til orde for "digital vask" av regelverket for å adressere hindre mot digitalisering og mot nye forretningsmodeller, og at nytt regelverk må være digitaliseringsklart. Digital21-utvalget lot seg overbevise og tok deretter også dette inn i sin anbefaling til regjeringen, og forløsningen kom da regjeringens digitaliseringsstrategi ble lansert av Nikolai Astrup i 2019. Ting tar tid, og listen er ikke uttømt, men det er gledelig at dette endelig er i bevegelse.  

For at ressurssenteret skal kunne stemples som en suksess må mer data deles, tas i bruk og næringsutvikling spires. Ett krevende område vil være avgjørende for ressurssenteret å være klar på; hvordan skal oppgavefordelingen mellom næringsliv og offentlig sektor defineres, og hvor langt ut i verdikjeden skal det offentlige ta ansvar for bruken av dataen.  

Champagnen er derfor hentet opp fra kjelleren, men korken spretter vi først når vi ser positiv effekt. 

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: