Abelia

Innhold

Nye krav til universell utforming av nettsteder og mobilapplikasjoner

Nyhet, Politisk sak

Publisert

#205

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt forslag til gjennomføring av EUs direktiv om tilgjengelighet av nettsteder og mobilapplikasjoner ut på høring. I den forbindelse vil Abelia gjerne ha innspill fra medlemmer.

Forslaget, som er utviklet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i samarbeid med Kulturdepartementet, er i utgangspunktet relativt likt eksisterende lovverk for universell utforming av IKT. Samtidig går det noe lengre enn EU-regelverket, og foreslår blant annet at privat sektor (virksomheter med over 50 ansatte) også omfattes av regelverket.

 Abelia er generelt positive til universell utforming og at det stilles krav om dette. Medlemsbedriftene våre spenner alt fra interesseorganisasjoner for utsatte grupper som er avhengig av universelt utformede løsninger, til teknologiselskap som leverer disse løsningene og bedrifter som er kunder og formidlere av løsningene. Det er vesentlig at disse opplever kravene som både relevante og gjennomførbare.

 I denne forbindelse ønsker vi innspill fra våre medlemmer om forslaget, hvilke muligheter og eventuelle utfordringer dette bringer med seg. Har du meninger om dette, så hører vi gjerne fra deg. Skriftlige innspill kan sendes til våre kontaktpersoner nedenfor.  

Les hele høringsnotatet her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-forslag-til-gjennomforing-av-eus-nye-regler-om-universell-utforming-av-ikt-i-norsk-rett/id2661591/

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: