Abelia

Innhold

NHOs veikart for fremtidens næringsliv

Nyhet, Politisk sak

Publisert

#205

Neste Trekk er NHOs veikart som viser Norges vei ut av krisen og inn i en digital, global og grønnere fremtid.

Prosjektet "Neste trekk: Veikart for fremtidens næringsliv" ble igangsatt vinteren 2019. Formålet har vært å synliggjøre fremtidige muligheter for jobb- og verdiskaping, samt eksportpotensial, og identifisere tiltak som er nødvendige for å utløse vekstpotensialet. Etter koronapandemien har behovet for gode politiske rammevilkår blitt forsterket.

Veikartet viser at potensialet for jobb- og verdiskaping er stort. Rapporten peker på mulighetene som ligger i å utvikle en grønnere økonomi, en mer digital økonomi, en mer tjenestebasert økonomi og en mer internasjonal økonomi.

- Abelias kunnskap- og teknologibedrifter spiller en avgjørende rolle for at Norge skal lykkes med å utnytte disse mulighetene. Det betyr at vi må satse mye mer på teknologi og kunnskap. Vi trenger en politikk som tetter kompetansegapet, som realiserer det digitale Norge, og som øker innovasjons- og omstillingstakten, sier Øystein Eriksen Søreide, administrerende direktør i Abelia.

Les mer og last ned rapporten her  

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: