Abelia

Innhold

  • Abelia
  • Politikk
  • Norsk næringsliv må delta i EUs forsknings- og innovasjonsprogrammer

Norsk næringsliv må delta i EUs forsknings- og innovasjonsprogrammer

#205

Norsk deltakelse avgjørende for å skape nye jobber og møte de store samfunnsutfordringene.

- Norge er i endring. Det som har virket før vil ikke nødvendigvis virke i fremtiden. Ny teknologi og digitalisering gir store muligheter for oss som individer, for samfunnet og for våre bedrifter. De offentlige investeringene i forskning og innovasjon må fremover både skape nye jobber og møte de store samfunnsutfordringene. Derfor må norsk næringsliv delta i EUs forsknings- og innovasjonsprogrammer, sier Roald Gulbrandsen, konstituert administrerende direktør i Abelia.

EU vil gjennom Horisont Europa, i vektleggingen av de såkalte "missions" og i etableringen av Digital Europe Programme ha som formål å få mest mulig ut av mulighetene som ligger i den digitale transformasjonen i form av økt jobb- og verdiskaping.

Abelia og NHO har derfor i brev til Kommunal- og moderniseringsdepartementet understreket verdien for norsk næringsliv av at Norge deltar i samarbeidet som etableres i EUs næringsrettede forsknings- og innovasjonsprogrammer. Det er også viktig å ha et velfungerende nasjonalt forsknings- og innovasjonssystem, og nasjonale virkemidler som samspiller og skaper synergier med de europeiske programmene, herunder Digital Europe.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: