Abelia

Innhold

Norge skal delta, men ikke lede an

Nyhet, Politisk sak, Kommentar

Publisert

#205

Kjetil Thorvik Brun, leder teknologi og digitalisering i Abelia. Foto: Abelia/Ilja Hendel

Statsbudsjettet for 2021 har en rekke gode tiltak innen teknologi og digitalisering, og tar oss noen steg i riktig retning.

Budsjettet viser at regjeringen ønsker at Norge skal delta i den internasjonale digitale økonomien, men ikke at vi skal lede an.

- Vi er fornøyde med at data beskrives som et vesentlig premiss for verdiskaping fremover, og glad for erkjennelsen av at Norge er avhengig av å være stadig tettere påkoblet europeisk innsats på teknologi og innovasjon, sier Kjetil Thorvik Brun, leder for teknologi og digitalisering i Abelia.

Likefult er det noen mer hjemlige faktorer som ikke leveres på fullt ut.

-Vi finner foreløpig ingen spor etter opprydding i arbeidsdelingen mellom offentlig og privat sektor, og vi er overrasket og skuffet over at tilskuddet til utbygging av bredbånd ikke løftes. Vi hadde også forventet at det skulle satses videre på flere studieplasser innen IKT-spesialistfag, sier Thorvik Brun.

Data og digitalisering av offentlig sektor

Forslaget til statsbudsjett inneholder en rekke poster for å styrke digitalisering og øke digital verdiskaping, noen av disse er:

 • 264 mill i tilskudd til bredbåndsutbygging
 • 189,5 millioner til medfinansieringsordningen
 • 150 mill til digitalisering i Statens vegvesen
 • 80 mill til digital undervisning i kommuner
 • 80 mill til felles IKT-løsning for SMK, departementene og DSS
 • 56,2 mill til Digital Europe Programme
 • 45 mill til drift og forvaltning av Altinn
 • 42,6 millioner til digitalisering av domstolene
 • 25 mill til sak- og arkivsystem i departamentsfellesskapet
 • 16 mill til etablering av Datafabrikken
 • 11 mill til frikjøp av eiendomsdata

Datafabrikken skal bidra til nødvendige avklaringer knyttet til datadeling og veilede i bruk og tilgang. Dette betyr i praksis at selskapene kan lene seg på dette som ressurssenter fremfor å bygge opp egne ressurser på det. Dette vil være særlig viktig for SMBene.

Satsingen på videre digitalisering i domstolene er viktig, og Abelia er glade for at dette arbeidet prioriteres.

- Det er bra at medfinansieringsordningen for digitaliseringsprosjekter videreføres, men vi hadde håpet på en mer slagkraftig ordning og sterkere krav om gevinstrealisering, sier Thorvik Brun.

Digital Europe Programme

Regjeringen bekrefter at de går inn for deltakelse i Digital Europe programme, EUs tiltak for å møte den neste digitaliseringsbølgen. Kostnad er ikke endelig avklart, men årets budsjettavsetning er 56,2 til medlemskap/kontingent.

- Norsk deltakelse i dette programmet vil føre til at norske bedrifter får tilgang på avansert teknologi og internasjonalt samarbeid. Programmet skal sørge for store investeringer i ny teknologi i Europa. Mye av arbeidet skal skje gjennom såkalte innovation hubs, og mange norske virksomheter har meldt sin interesse for dette allerede, sier Thorvik Brun.

Offentlig-privat arbeidsdeling

Budsjettet er nærmest fritt for tiltak som skal rydde opp i en krevende situasjon om arbeidsdeling mellom offentlig og privat sektor.

- Digitaliseringsmulighetene utvikles i høyt tempo, og som del av dette ser vi at mange deler av offentlig tjenesteyting utvikler seg over i velfungerende markeder med arbeidsplasser i næringslivet. Det er en betydelig utfordring at dette ikke tas tak igjennom budsjettarbeidet, sier Kjetil Thorvik Brun.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: