Abelia

Innhold

Lite fremtidsrettet budsjett

Nyhet

Publisert

#205

Regjeringen har lagt frem revidert nasjonalbudsjett (RNB) for 2021. Abelia mener regjeringen tar for svake grep for omstilling og digitalisering, og skulle gjerne sett høyere ambisjoner for forskning, innovasjon og kompetanseutvikling.

Regjeringen foreslår i RNB å forlenge kompensasjonsordningen, lønnsstøtteordningen og lånegarantiordningen for bedrifter. I tillegg forlenges både den midlertidige reduksjonen i den lave merverdiavgiftssatsen og innbetaling av forfalte skatter og avgifter.

- Det er bra at regjeringen har lyttet til næringslivet og viderefører tiltak som bidrar til å hjelpe bedrifter gjennom krisen. Samtidig må regjeringen legge til rette for norsk økonomi kan utvikle seg i en grønnere og mer omstillingsdyktig retning. På dette området er RNB for svakt, sier Øystein Eriksen Søreide, administrerende direktør i Abelia.  

Abelia mener regjeringen burde satset mer på bredbånd, grønn plattform, og tiltak for å tette IKT-kompetansegapet.

Bredbånd

Koronapandemien har økt betydningen av god nettilgang. Likevel står 20,000 husstander i Norge uten bredbånd, og rundt en halv million nordmenn mangler bredbåndsforbindelse som takler hjemmekontor. 

- Tilgang på internett er avgjørende for å sikre næringsetablering i hele landet, spredt bosetning og god tilgang til offentlige tjenester. Med regjeringens foreslåtte nivå på bredbåndstilskudd vil det ta ti år før alle har tilstrekkelig tilgang. Det er ikke godt nok, sier Søreide.

Abelia har sammen med 17 andre organisasjoner utarbeidet felles ambisjonsnivå og krav for bredbåndsutbygging i Norge

IKT-kompetanse

Norge har et stort og vedvarende behov for mer IKT-kompetanse. Likevel er det ingen nye midler til IKT-studieplasser i budsjettet.

En rapport utarbeidet av Samfunnsøkonomisk analyse viser at Norge vil ha behov for opprettelse av minimum 1760 studieplasser innen IKT hvert år fremover skal vi klare å dekke næringslivets kompetansebehov. 

- Digitalisering er en svært viktig driver i nær sagt alle bransjer. Vi har derfor spilt inn at det bør settes av midler til opprettelsen av 1760 nye studieplasser innen IKT-fag for opptaket i 2021, sier Søreide.

Grønn plattform 

Satsingen Grønn plattform gir bedrifter og forskningsinstitutter støtte til forsknings- og innovasjonsdrevet grønn vekst. Regjeringen foreslår i RNB å øke rammen for Grønn Plattform med 100 mill kr i 2021, derav 30 mill kr til Forskningsrådet, 60 mill kr til Innovasjon Norge og 10 mill kr til SIVA.

- Abelia støtter utvidelse av grønn plattform, men økningen vil ikke være nok for å få fart på den omstillingsaktiviteten ordningen skulle skape. Når Forskningsrådet bare får 30 millioner kroner av dette, vil mange gode for-prosjekter fra bedrifter og forskningsmiljøer ikke kunne settes i gang. Abelia mener det må bevilges ytterligere 100-150 millioner kr, og det må stilles krav til tverrsektorielt samarbeid og forskningshøyde, sier Søreide.

Roser ny opsjonsordning

Abelia berømmer regjeringen for å ha foreslått en helt ny ordning for skattlegging av aksjeopsjoner for ansatte, i grunder og vekstbedrifter. Dette vil være svært viktig for at norske bedrifter får mulighet til å tiltrekke seg viktig kompetanse. 

Regjeringens forslag bygger på modell utarbeidet av Abelia, NVCA, Alexander Woxen Harald Hauge og aktive Abelia-medlemmer. 

- Regjeringen har endelig tatt dette kompetansebehovet på alvor, og vi er svært fornøyde med at e nå foreslår en ordning basert på modellen Abelia sendte departementet tidligere i år, sier Søreide.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: