Abelia

Innhold

Norske arbeidsgivere vil ha teknologikompetanse

#205

Iselin Nybø og Håkon Haugli

Norske arbeidsgivere forventer stort rekrutteringsbehov de neste årene, og teknologikompetanse rangeres som aller viktigst. Det fremkommer av en stor nasjonal undersøkelse fra Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NUFI).

Undersøkelsen, som inkluderer svar fra over 5000 virksomheter, viser at arbeidsgivere i Norge er godt fornøyd med nyutdannedes kunnskaper og relevansen av deres utdanning. Likevel avdekkes det på noen områder et stort gap mellom kompetanse og behov. Selv om det på må masternivå utdannes minst like mange realister/naturvitere som teknologer, sier arbeidsgiverne at de har langt større behov for sistnevnte gruppe.

– Det er et tankekors at behovet for teknologer og ingeniører er mange ganger større enn behovet for naturvitere. Utdanningsinstitusjonen må i større grad tilpasse seg arbeidsgivernes behov, og dette må skje raskt, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Abelia.

Virksomhetene la stor vekt på at de nyutdannede hadde relevant arbeidserfaring, for eksempel fra studietiden.  Erfaring fra utlandet bli tillagt liten vekt.

– Det at norsk næringsliv ikke etterspør utenlandserfaring, er urovekkende. Vi har en åpen økonomi og et internasjonalt næringsliv som må lykkes i globale markeder, sa Håkon Haugli. Han mener funnene strider mot signaler Abelia får fra sine medlemsbedrifter, som er aktive i over hundre land.  

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø deltok i paneldebatten da den nye NIFU-rapporten ble presentert. Også hun uttrykte hvor viktig det vil være med internasjonal erfaring fremover.

– Det sies at det ikke går an å krangle med markedet, men her syns jeg at arbeidsgiverne er litt i overkant navlebeskuende. Internasjonal erfaring gir kvaliteter som burde være attraktive for enhver arbeidsgiver, sa Nybø.

Mange arbeidsgivere forteller om utstrakt samarbeid med utdanningsinstitusjoner. I alt rapporterer åtte av ti virksomheter om en eller annen form for samarbeid, og seks av ti rapporterer at de har hatt studenter i praksis.

– Det er gledelig å høre at mange virksomheter samarbeider godt med utdanningsinstitusjonene. Dette er veldig viktig for Norges konkurranseevne, og vi må derfor bli endra bedre. Her hviler et felles ansvar på myndighetene, lærestedene og næringslivet, sier Haugli.

Rapporten NUFI la frem kartlegger arbeidsgiveres vurdering av nyansatte relativt kort tid etter at de er ferdige med masterutdanninger, bachelorutdanninger, fireårig lærerutdanning og fagskoleutdanninger. I tillegg til å belyse arbeidsgivernes erfaringer med relevansen og kvaliteten på den kompetansen nyansatte har tilegnet seg gjennom studiene, er rekrutteringsbehov et viktig tema. Hele rapporten kan lastes ned her

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: