Abelia

Innhold

Læringslivet kan gi arbeid til alle

Portrettfoto av Håkon Haugli

Mange frykter at automatisering og teknologiske endringer vil sende folk ut av arbeidslivet. Mye tyder på at det blir stikk motsatt, skriver Håkon Haugli i denne kommentaren.

Halvparten av det som utføres som lønnet arbeid kan bli automatisert bare ved å bruke allerede tilgjengelig teknologi. For seks av ti jobber kan minst en tredel av aktivitetene automatiseres. Slike tall gjør mange urolige for et fremtidig arbeidsliv der det ikke vil være behov for vanlige arbeidstakere. En ny rapport fra McKinsey har imidlertid sett nærmere på hva automatisering vil bety for fremtidens arbeidsplasser. Det er mer oppløftende lesning.

I følge rapporten vil det globalt skapes opptil 400 millioner nye jobber på grunn av økt etterspørsel etter forbruksvarer i fremvoksende økonomier, flere eldre og økt etterspørsel etter helserelaterte tjenester, samt nye jobber i utvikling, produksjon og distribusjon av teknologi.

Teknologi krever arbeidskraft

Det er heldigvis ikke slik at maskinene velter inn over arbeidslivet og plutselig overtar arbeidsoppgavene. Maskinene skal produseres, tilpasses til ulike oppgaver og – ikke minst – fungere i samspill med mennesker. Utviklingen går gradvis og vil kreve forskning, utvikling, produksjon, vedlikehold - og arbeidskraft.

Investeringer i fornybar energi, energieffektivitet og klimatilpasning vil alene skape mange nye jobber, og tjenestemarkedet rundt husholdningene vil utvikles videre. I følge McKinsey kan vi her legge 300 millioner nye arbeidsplasser til de 400 som allerede er nevnt.

Les også: Åtte utfordringer for fremtidens ledere

Historien viser også at vi kan forvente at nesten hver tiende arbeidstaker i 2030 vil ha en jobb som ikke har eksistert før. Det er fortsatt lenger frem til 2030 enn det er tilbake til den første smarttelefonen kom. På samme måte som den har medført hele nye måter å skape verdier på, vil fremtidig teknologi etter all sannsynlighet gjøre det samme.

Må bytte arbeidsplass og yrkeskategori

Utfordringen er at de nye jobbene vil kreve en annen kompetanse. Vi kan komme til å oppleve at vi samtidig har arbeidsledighet og stort behov for arbeidskraft – fordi de personene med kapasitet ikke uten videre kan gjøre den jobben det er behov for å få gjort. Vi må sannsynligvis bytte både arbeidsplass og yrkeskategori oftere, og vi må forberede oss på et arbeidsliv der vi må lære gjennom hele yrkeslivet. På Samarbeidskonferansen 2017 i forrige uke sa kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen at livslang læring vil være den viktigste jobben fremover. Det har han rett i.

Les også: Digital læring i skolen

Setter vi på bremsene for automatiseringen for å bevare jobbene, vil det bremse økonomisk vekst, produktivitet og konkurranseevne. Over tid vil det hindre oss både fra å bevare jobbene vi allerede har og utvikle nye som kan komme. Det vil være klokt å omfavne den teknologiske utviklingen, og samtidig aktivt legge til rette for å møte endringene som er i ferd med å skje i arbeidslivet.

Bedre løsninger

Investering i opplæring og trening av arbeidsstyrken har dessverre sunket i de fleste OECD-land de siste tiårene. Modellene for utdanning og opplæring har endret seg lite siden starten av forrige århundre. Her kan vi gjøre mye, men det forutsetter samarbeid mellom myndigheter og næringsliv.

Det betyr å legge til rette for økonomisk vekst som vil øke jobbskapingen. Det betyr bedre løsninger for oppdatering av kompetanse og ferdigheter, og et arbeidsmarked preget av mer dynamikk og mobilitet. Og det betyr bedre støtte for arbeidstakere som står i overgangene. I sum betyr det at vi må videreutvikle "læringslivet".

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: