Abelia

Innhold

Helseseire i statsbudsjettet

Nyhet

Publisert

Helsesektoren er en av budsjettets vinnere, med store overføringer til sykehus og digitalisering.

Helsesektoren er en av budsjettets vinnere, med store overføringer til sykehus og digitalisering. Det drypper også litt på helsenæringen i kjølvannet av koronakrisen både til digitalisering, beredskap og vaksine- og utstyrsproduksjon. Videre vil regjeringen bidra til økt konkurransekraft i helsenæringen. Oppfølging av stortingsmelding om helsenæringen skal endelig bli prioritert i 2021.

317 millioner kroner bevilges til digitalisering i helse- og omsorgstjenesten. Det foreslås 189 millioner til nasjonale samhandlingsløsninger, dels koblet til Akson. Samtidig foreslår regjeringen å bevilge 93 millioner kroner til realiseringen av felles kommunal journalløsning. I tillegg styrkes helsedatasatsingen (nasjonal helseanalyseplattform) med 35 millioner kroner. Til sammen foreslår regjeringen å bevilge 235,3 millioner kroner i 2021 til arbeidet med plattformen.

Regjeringen foreslår i budsjettet for 2021 å styrke de nasjonale samhandlingsløsningene kjernejournal, helsenorge.no og e-resept med 189 millioner kroner. Dette er første ledd i en fireårig satsing på samhandlingsløsninger.

- Dette er flott, sier Tarje Bjørgum, leder for bærekraft og helse i Abelia. - Særlig om vi tenker nytt om hvordan samhandlingsløsningene innrettes og om vi sikrer offentlig-privat samspill. Samtidig foreslås det å bevilge 93 millioner kroner til arbeidet med Akson Journal. Det er vi mer uenig i.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: