Gode innovasjonsgrep fra SV

Nyhet, Kommentar

Publisert

SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski (Foto: SV)

Regjeringspartiene og SV har kommet til enighet om statsbudsjettet for 2022. Abelia mener avtalen inneholder flere gode grep for å styrke innovasjonsvirkemidlene.

Abelia noterer flere gode gjennomslag i forliket.

- 40 millioner kroner til SIVA markerer en tydelig kursendring fra Solberg-regjeringens forslag om å legge ned SIVA, som vi mener er ett av de mest velfungerende innovasjonsvirkemidlene vi har, sier Øystein Eriksen Søreide, administrerende direktør i Abelia.

Verbalforslaget om å sikre at Investinor prioriterer pre-såkorn er et svært viktig grep for å snu de siste årenes dreining mot å prioritere statlig kapital bort fra den fasen av bedriftenes liv der offentlig finansiering gjør størst nytte.

- Abelia har jobbet med offentlig finansiering av presåkornfasen i mange år, og vi er veldig fornøyd med denne presiseringen fra SV, sier Søreide.

Reverseringen av kuttet i Innovasjon Norges Miljøteknologiordning er også en meget god nyhet. Det er uforståelig at dette ble kuttet av AP og SP, men heldigvis har SV sikret en snuoperasjon.

- Satsningen på det nye Bionova må vi se mere konkrete planer for, men Abelia har lenge jobbet for en kraftigere satsning på norsk teknologibasert mat- og fôrproduksjon. Mulighetene i norsk livsvitenskap er enorme, og endelig har vi et politisk klima for offensiv satsning også utenfor energisektoren, sier Søreide. 

Han er samtidig tydelig på at det må gjøres mer. 

- Vi anerkjenner at regjeringen og SV har hatt kort tid på dette arbeidet, og derfor ikke har rukket å tette alle hullene i det offentlige innovasjonspolitiske apparatet. Likevel er vi sterkt undrende til hvorfor staten skal kutte nesten 100 millioner i finansieringen av klynger, og vi mener også manglende satsing på bredbånd er hemmende for næringsutviklingen. Næringsministeren må nå må komme i gang med å skape en konsistent og ambisiøs innovasjonspolitikk, avslutter Søreide. 

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: