Abelia

Innhold

Gode førjulsnyheter for talentsentre i realfag

Nyhet, Politisk sak

Publisert

Foto: Kathrine Daniloff / Teknisk museum

Regjeringspartiene og FrP fant ekstra midler til talentsentrene i realfag.

Abelia har i statsbudsjettperioden jobbet sammen med de regionale vitensentrene om å få på plass ekstratilskudd for talentsentrene i realfag. 

Et talentsenter i realfag er en faglig og ikke minst en sosial møteplass der unge med stort læringspotensial i matematikk, naturfag og teknologi kan møtes og utfordres på sine interesser. Talentsentrene, som i dag er etablert ved fem av de regionale vitensentrene, er viktige for å stimulere til realfagsinteressen, og er et viktig supplement til skolene. Undersøkelser gjort av NIFU viser at talentsentrene er et virkemiddel som har svært høy kvalitet. 
 
- Det er gledelig å se at det er politisk vilje til å styrke tilskuddet til talentsentrene i realfag i siste runde med statsbudsjettet for 2021. Å styrke realfagskompetansen i Norge er nødvendig for at Norge skal kunne være konkurransedyktig fremover, sier Øysten E. Søreide, administrerende direktør i Abelia. 

Elisabeth Erlimo, administrerende direktør i Vitensenteret Innlandet, er tydelig på hvilken positiv effekt talentsentrene i realfag har på barna. 

- Det å få delta sammen med andre som har de samme interessene som deg, og å få bekreftet at akkurat dine interesser er det flere som deler, er for mange av deltakerne en viktig oppdagelse. Det er helt supert, og ikke minst naturlig, å digge realfag. Talentsenterets deltakere jobber i tverrsnittet av teoretisk realfag med en praktisk tilnærming til tung fagteori. De får mulighet til å gå i dybden og få større faglige utfordringer, slik at de opplever muligheter til å utvikle seg faglig sammen med andre, sier Erlimo. 

Talentsentrene i realfag retter seg særlig inn mot elever med stort læringspotensial, men som ikke opplever at de får de utfordringene de trenger i skolen. 

- Plikten i opplæringsloven til å tilpasse opplæringen gjelder også for elever som trenger ekstra faglige utfordringer, som er spesielt ivrige etter å lære, og som kanskje kjeder seg fordi de raskt mestrer de oppgavene de får. Opplæringen ved talentsentrene er forankret i gjeldende læreplaner og er gratis, herunder også transport og læremidler. Tilbudet betraktes som tilpasset opplæring etter opplæringsloven § 1-3. Siden dette er en del av opplæringen vil det ikke føres fravær på skolen når elevene deltar, sier Erlimo. 

De andre opposisjonspartiene på Stortinget skriver også i en merknadtekst at det er viktig å få fortgang i å etablere talentsentrene i realfag nasjonalt. 

- Vi merker oss at det er tverrpolitisk enighet på Stortinget om å få opp tempoet på etablering av flere talentsentre. Vi har store forventninger til politikerne, slik at talentsentre kan bli et tilbud som elever fra hele landet nyter godt av,avslutter Søreide.  

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: