Abelia

Innhold

God bruk av geodata

Nyhet, Politisk sak

Publisert

Kart som illustrerer biler tilknyttet Nabobil.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Nasjonalt geodataråd har lansert et nytt initiativ for å vise frem nytteverdien av geodata. Abelia oppfordrer medlemmer til å delta.

I kunngjøringen av det nye initiativet skriver regjeringen at geodata legger grunnlaget for å løse de store samfunnsutfordringene:

"Bruk av geografisk informasjon, eller geodata, legg grunnlaget for korleis vi som samfunn skal løyse dei store utfordringane. Oppdaterte geodata er naudsynt for å nå klimamåla, for næringsliv og innovasjon og for trygginga av Noreg i ein krisesituasjon, slik mellom anna Covid-19 pandemien har vist oss."

Virksomheter, organisasjoner, etater og enkeltpersoner inviteres derfor til å sende inn gode eksempler på produkter, tjenester og løsninger basert på bruk av geografisk informasjon og den geografiske infrastrukturen. Løsningen skal være nyskapende, lede til verdiskaping, ha overføringsverdi, støtte opp om bærekraft, stimulere til økt bruk og/eller vise andre gevinster.

-Data vil være driveren av verdiskaping fremover, med estimerte 300mrd i verdi i Norge innen 10 år. Geodata er et av de fremste eksemplene på datasett som kan bringe frem nye muligheter, sier Kjetil Thorvik Brun, leder teknologi og digitalisering i Abelia.

Verdiøkende tjenester må overlates til markedet

EU-direktivet om åpne data definerer geodata som det første av seks høyverdi-datasett. Abelia er derfor glad for at regjeringen nå går høyt ut og sier at Norge skal være best i verden på bruk av geodata. Samtidig er det viktig at dette ikke bare gjelder bruk av geodata, men også deling og tilgjengeliggjøring av geodata for videre bruk. 

- For å lykkes med å høste verdiene av god bruk av geodata er det avgjørende at de verdiøkende tjenestene overlates til markedet. Vi har dessverre eksempler der det offentlige overtar tjenester som markedet leverer – også innen geodata, sier Kjetil Thorvik Brun, leder teknologi og digitalisering i Abelia.

Han legger derfor til grunn at eksemplene som sendes inn fra næringslivet ikke kopieres og bygges av det offentlige selv.

- Vi forutsetter at denne "dugnaden" er tenkt som et felles norsk samarbeid for verdiskaping på tvers av offentlig og privat sektor. På denne måten kan vi bygge arbeidsplasser og kompetansemiljøer som kan skape nye eksporteventyr innen et område hele verden er opptatt av, sier Thorvik Brun.

Les mer om initiativet og last ned skjema for innsending her

Frist for å sende inn er 30. oktober 2020.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: