Abelia

Innhold

Freder næringsrettet forskning i regionreformen

Nyhet, Forskning, Innovasjon

Publisert

Illustrasjonsbilde av Stortinget med skilt "Arbeid pågår" foran.

Regjeringspartiene og KrF ble denne uka enige om en avtale om regionreformen.

– Vi er lettet over at flertallet på Stortinget velger å beholde en nasjonal konkurransearena for næringsrettet forskning, men skeptiske til å flytte Sivas nasjonale ordninger til regionene.

Det sier administrerende direktør Håkon Haugli i Abelia etter at det denne uka ble enighet mellom regjeringspartiene og KrF om regionreform og oppgaveoverføring til fylkeskommunene.

Last ned: Avtalen mellom regjeringspartiene og KrF om regionreformen

Et ekspertutvalg ledet av professor Terje P. Hagen har tidligere foreslått å overføre store deler av statlige bevilgninger til næringsrettet forskning, som i dag fordeles av Forskningsrådet til bedriftene gjennom en åpen nasjonal konkurranse. I tillegg foreslår utvalget at Sivas programmer for inkubasjon og næringshager overtas av fylkeskommunene.

Feil å stykke opp satsingen

– Vi mener utvalgets utgangspunkt er helt feil. Det må være de forsknings- og næringspolitiske målene med ordningene som må være avgjørende for organisering, ikke omvendt. Å stykke opp helhetlige satsinger på forskning og innovasjon bare for at norske fylkeskommuner skal få mer å gjøre, blir helt feil. Derfor er vi fornøyde med at regjeringspartiene ser ut til å beholde dagens organisering av den næringsrettede forskningen, sier Haugli.

Les også: Ekspertutvalg foreslår nye oppgaver (regjeringen.no)

Det er imidlertid flere oppgaver innen forskning og innovasjon som skal flyttes ut til fylkene innen 1. januar 2020. Dette gjelder blant annet næringshageprogrammet og inkubatorprogrammet i Siva, og mentorprogram, bedriftsnettverk og deler av etablerertilskudd i Innovasjon Norge. I tillegg skal man utrede om også reiselivssatsingen bør flyttes.

Leder for innovasjon i Abelia, Daniel Ras-Vidal, sier at enigheten mellom regjeringen og KrF spesielt vil berøre virkemidler rettet mot småbedrifter og lokale formål.

Store krav til kompetanse

– En utflytting av disse virkemidlene vil stille store krav til fylkeskommunenes kompetanse på moderne global næringsutvikling og innovative økosystemer. Inkubatorprogrammet skal bidra til å utvikle neste generasjons norske næringsliv og kunnskapsintensive arbeidsplasser. Det retter seg mot vekstbedrifter med globale ambisjoner, målet er ikke å støtte "småbedrifter eller lokale formål", sier Ras-Vidal.

– En oppstartsbedrift er ikke det samme som en småbedrift. Dagens nasjonale konkurranse mellom de beste inkubatormiljøene i regi av Siva har fungert etter hensikten. En ny evaluering fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at inkubatorprogrammet har ført til flere sterke effekter på salgsinntekter, antall ansatte og verdiskaping – det vil si vekstbedrifter og flere kunnskapsintensive arbeidsplasser, sier han.

– Med en utflytting av inkubatorprogrammet kan vi risikere å få 11 regionale konkurransearenaer for inkubatorer, og at man vil smøre midlene tynnere utover. Det kan gi langt mindre verdiskaping og vekst.

Større innflytelse

Ras Vidal tror ikke dette er politikernes hensikt, men at det har blitt med i dragsuget i det politiske kompromisset i regionreformen.

– Abelia mener at inkubatorprogrammet bør fortsette å være et nasjonalt program, og vil flagge dette til regjeringen som nå skal utrede sammensetningen av fremtidens virkemiddelapparat, sier han.

I avtalen mellom regjeringspartiene og KrF er man også enige om at regionstrukturen som ble vedtatt i juni 2017 fortsatt ligger fast. Bakgrunnen for overføring av flere oppgaver fra statsforvaltningen til fylkeskommunene er å bidra til at beslutninger legges på et forvaltningsnivå nærmere innbyggerne. Det skal både gjøre fylkeskommunene til sterkere regionale samfunnsutviklere, og gi innbyggerne større innflytelsesmulighet på den konkrete oppgaveutførelsen.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: