Abelias forventninger til ny regjering

Nyhet

Publisert

Stortingsvalget ga rødgrønt flertall, og de neste ukene skal det forhandles om en ny regjeringsplattform. Abelia har høye forventninger og tydelige innspill til den nye regjeringen.

- På vegne av Abelia vil jeg gratulere Jonas Gahr Støre og valgvinnerne. Uansett hvem Støre får med seg i regjering forventer vi at hovedprioriteringen blir å omstille Norge til et digitalt og bærekraftig kunnskapssamfunn., sier administrerende direktør i Abelia, Øystein Eriksen Søreide.  

Norge står overfor store utfordringer i tiden fremover. Kraftfull handling er nødvendig for å akselerere omstillingen av samfunnet fra oljeavhengighet til et mangfold av næringer. Næringslivet utvikler nye fremtidsrettede løsninger i høyt tempo, men vi må frigjøre arbeidskraft og kompetanse fra olje og gass til nye kunnskaps- og teknologibedrifter. Digitaliseringen og den teknologiske revolusjonen gir Norge store muligheter, men utviklingen stiller også samfunnet overfor utfordringer.  

- I Norge møter vi de store samfunnsutfordringene sammen. Skal vi sikre arbeid til alle, små forskjeller, og et godt velferdssamfunn må myndigheter, privat og ideell sektor og partene i arbeidslivet samarbeide om løsningene, sier Søreide.  

Norge skal bli et digitalt og bærekraftig kunnskapssamfunn, og politikken må bidra til utvikling av et kunnskapsbasert, grønt, innovativt og globalt konkurransedyktig næringsliv.  

Søreide peker på fire satsingsområder Abelia mener er særlig viktige fremover:  

Sats på bredbånd og digital inkludering  

Digital infrastruktur og tilgang på raskt internett er en helt nødvendig del av folks hverdag og av næringslivets driftsvilkår. Regjeringen må ha en ambisjon om at hele landet har tilgang til gigabitsbredbånd i løpet av stortingsperioden.  

Sats på kompetanse i fremtidsrettede og bærekraftige næringer 

Kompetansegapet øker. For å sikre økt sysselsetting og et arbeidsliv som inkluderer alle, må regjeringen de neste årene satse tungt på kompetanse både for de som jobber i næringer som må omstilles, og de som skal ut i det nye næringslivet. Det betyr satsing på studieplasser særlig innen IKT og en vesentlig opptrapping av satsingen på livslang læring.  

Realiser grønn omstilling gjennom satsing på innovasjon og forskning 

Norge må ruste seg for tøffere tider gjennom næringsrettet forskning og nye innovasjons- og kapitalvirkemidler for vekstbedrifter. Offentlig finansiert forskning må trappes opp til 1,25 prosent av BNP og målrettes mot bærekraft, digitalisering/IKT og innovasjonsevne 

Sats på vekst i teknologinæringslivet  

En ny regjering må etablere en vekstplan for teknologinæringslivet og sørge for økt sysselsetting og styrket eksport fra flere kunnskapsbaserte og bærekraftige næringer. 

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: