Abelias innspill til ny regjeringserklæring

Nyhet

Publisert

Stortingsvalget ga rødgrønt flertall, og Arbeiderpartiet og Senterpartiet har nå satt i gang med formelle forhandlinger for å få på plass en mindretallsregjering etter at SV trakk seg ut. Her er Abelias innspill til ny regjeringserklæring 2021-2025.

- Uansett hvem Jonas Gahr Støre får med seg i regjering forventer vi at hovedprioriteringen blir å omstille Norge til et digitalt og bærekraftig kunnskapssamfunn., sier administrerende direktør i Abelia, Øystein Eriksen Søreide.  

Abelias innspill til regjeringsforhandlinger 2021-2025.pdf

Norge står overfor store utfordringer i tiden fremover. Kraftfull handling er nødvendig for å akselerere omstillingen av samfunnet fra oljeavhengighet til et mangfold av næringer.

Norsk næringsliv utvikler nye fremtidsrettede løsninger i høyt tempo, men vekstkraften avhenger av at vi frigjør arbeidskraft og kompetanse fra olje og gass til nye kunnskaps- og teknologibedrifter. Digitaliseringen og den teknologiske revolusjonen gir Norge store muligheter, men utviklingen stiller også samfunnet overfor utfordringer. Digital innovasjon og bedre teknologisk infrastruktur skaper framtidens velferdsløsninger, og gjør det mulig å bo, jobbe, og skape arbeidsplasser i hele landet.

- I Norge møter vi de store samfunnsutfordringene sammen. Skal vi sikre arbeid til alle, små forskjeller, og et godt velferdssamfunn må myndigheter, privat og ideell sektor og partene i arbeidslivet samarbeide om løsningene, sier Søreide.  

Norge må bli et digitalt og bærekraftig kunnskapssamfunn. Politikken må bidra til utvikling av et kunnskapsbasert, grønt, innovativt og globalt konkurransedyktig næringsliv. Dette vil være avgjørende for å sikre framtidig velferd og sysselsetting, og det er helt avgjørende for å løse vår tids største utfordringer.

Søreide peker på fire satsingsområder Abelia mener er særlig viktige fremover:  

Sats på kompetanse i fremtidsrettede og bærekraftige næringer

Kompetansegapet øker. For å sikre økt sysselsetting og et arbeidsliv som inkluderer alle, må regjeringen de neste årene satse tungt på kompetanse både for de som jobber i næringer som må omstilles, og de som skal ut i det nye næringslivet. Det betyr satsing på studieplasser særlig innen IKT og en vesentlig opptrapping av satsingen på livslang læring.


Skap grønn omstilling gjennom satsing på forskning og innovasjon

Norge må ruste seg for tøffere tider gjennom næringsrettet forskning og treffsikre innovasjons- og kapitalvirkemidler for vekstbedrifter. Offentlig finansiert forskning må trappes opp til 1,25 prosent av BNP og målrettes mot bærekraft, digitalisering/IKT og innovasjonsevne.


Sats på vekst i teknologinæringslivet

En ny regjering må etablere en vekstplan for teknologinæringslivet og sørge for økt sysselsetting og styrket eksport fra flere kunnskapsbaserte og bærekraftige næringer.


Sats på bredbånd og digital inkludering

Digital infrastruktur og tilgang på raskt internett er en helt nødvendig del av folks hverdag og av næringslivets driftsvilkår. Regjeringen må ha en ambisjon om at hele landet har tilgang til gigabitsbredbånd i løpet av stortingsperioden.

 

Abelias innspill til regjeringsforhandlinger 2021-2025.pdf

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: