Abelia

Innhold

Forsknings-Norge blir stadig mer kontinentalt

Nyhet, Politisk sak, Forskning

Publisert

#205

Administrerende direktør i Abelia Øystein Eriksen Søreide. Foto: Ilja Hendel/Abelia

Norske forskningsmiljøer setter ny rekord i hjemhenting av midler fra det europeiske rammeprogrammet for forskning, Horisont 2020.

Ifølge ferske tall fra Kunnskapsdepartementet har Norge hentet hjem 2,46 prosent av Horisont 2020, noe som betyr overføringer fra Brussel på hyggelige 13,6 milliarder kroner.

- Dette viser at norske kunnskapsmiljøer har tatt store steg for å hevde seg på forskningsfronten, og det betyr mye for næringsutviklingen i Norge. Det er særlig gledelig å se at norske miljøer har hentet mye penger for utviklingen av muliggjørende teknologier, deriblant IKT, sier Øystein E. Søreide, administrerende direktør i Abelia.

Chapeau, kunnskaps-Norge!

Etter påtrykk fra blant annet Abelia har regjeringen bestemt at Norge skal delta i det nye rammeprogrammet Horisont Europa. Det nye rammeprogrammet har et foreslått totalbudsjett på hele 94 milliarder euro, som blant annet skal jobbe for å løse globale utfordringer, et konkurransedyktig næringsliv og åpen innovasjon. De nye tallene viser at norske miljøer er på god vei til å gjøre det godt også i det nye rammeprogrammet.

- De norske forskningsinstituttene vil spille en veldig viktig rolle for å hente hjem midler i den neste perioden. Et sentralt virkemiddel for å øke instituttenes deltakelse er den såkalte STIM-EU ordningen. Ordningen har vært en suksess, og Abelia jobber sammen med blant annet Forskningsinstituttenes fellesarena for å videreføre ordningen også inn i det nye rammeprogrammet, sier Søreide.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: