Abelia

Innhold

Et ganske næringsvennlig budsjett

Nyhet, Politisk sak, Kommentar

Publisert

#205

Leder for innovasjon og næringsutvikling i Abelia Eline Oftedal. Foto: Abelia/Ilja Hendel

Regjeringen tar i statsbudsjettet for 2021 fatt i viktige områder som næringsrettede virkemidler, bruk av offentlige innkjøp for å styrke innovasjon og næringsutvikling, grønn omstilling, og behovet for økt eksport.

Et av grepene regjeringen foreslår skal hjelpe gründere med å få bedre tilgang til det offentlige markedet. Det offentlige kjøper inn varer og tjenester for rundt 550 milliarder kroner i året, og nå foreslås et nytt program som skal veilede oppstartsselskaper gjennom offentlige innkjøp.

- Å gi oppstartvirksomheter lettere tilgang er en vinn-vinn-situasjon. Det offentlige får tilgang på ny teknologi og smarte løsninger tidlig, mens gründere får viktige referansekunder, sier Eline Oftedal, leder for innovasjon og næringsutvikling i Abelia.

Abelia er også glad for at regjeringen velger å satse på internasjonalt samarbeid, og går tungt inn i verdens største forskningsprogram, Horisont Europa. - Satsing på forskning og innovasjon er avgjørende for å lykkes med grønn omstilling, men Norge kan ikke gjøre dette alene. Nå kan vi samarbeide og dele kunnskap med de beste i Europa, sier Oftedal.

Taust om opsjonsskatteordningen

En velfungerende opsjonsskatteordning viktig for at oppstarts- og vekstselskaper skal ha muligheten til å tiltrekke seg og beholde nøkkelkompetanse i bedriften. Abelia og opposisjonen på Stortinget har derfor bedt om en helt ny ordning, men regjeringen gjør ikke noe med dette nå.

- Det er ikke tid til å vente lengre. Opsjonsskatteordningen må totalrenoveres, ikke bare flikkes på. Stortinget har gitt marsjordre på dette, og vi forventer at en ny ordning er på plass innen Stortinget tar sommerferie. Vi er selvsagt klare til å bidra, sier Oftedal.

Gjenopptar virkemiddelgjennomgangen

Regjeringen annonserer at den skal ta opp arbeidet med den såkalte virkemiddelgjennomgangen. Det er en overhaling av statlige støtteordninger til forskning, innovasjon og utvikling i næringslivet.  Om lag 25 milliarder bevilges til en rekke aktører og støtteordninger. I budsjettet sier regjeringen at "oppfølgingen skal resultere i et virkemiddelapparat som i økt grad er fremtidsrettet, styrbart og kostnadseffektivt og er bygd på en riktig rolledeling og grenseflater mellom aktørene. En sentral målsetting er at den samlede oppfølgingen skal stimulere til økt verdiskaping, eksport, grønn omstilling og innovasjon innenfor bærekraftige rammer.” 

-Det er bra at regjeringen ser behovet for å lande denne prosessen, som har trukket ut i tid. Vi håper resultatet blir et brukervennlig, målrettet og målbart støtteapparat.  Det trenger norsk næringsliv, sier Oftedal.

Satser på romvirksomhet

Samfunnet er stadig mer avhengig av satellittdata, og nytteverdien for samfunn og næringsutvikling er enormt stor. Abelia er derfor fornøyd med at regjeringen øker innsatsen på romvirksomhet, viderefører en sterk satsing i det europeiske samarbeidet i European Space Agency, og annonserer at Norge skal være med i EUs romprogram.

- Det har aldri vært flere gründere inne romteknologi enn det er nå, men likevel blir potten som skal stimulere til teknologiutvikling og kontrakter i ESA stående uendret. Det er svært uheldig, for bedriftene trenger disse midlene sårt for å komme raskt i inngrep med det europeiske markedet -som er hjemmemarkedet for norske rombedrifter, sier Eline Oftedal.

Økt eksportsatsing 

Dagen før forslag til statsbudsjett kom, lanserte regjeringen handlingsplan for økt eksport. Det følger 100 millioner til dette arbeidet i budsjettet.

- Dette er i tråd med hva Abelia har spilt inn, så vi er glade for at regjeringen inviterer næringslivet med på å videreutvikle arbeidet. Det er tross alt eksporterende næringsliv som kjenner eksportmarkeder best, sier Oftedal.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: