Abelia

Innhold

E-helseloven vrakes - Stortinget lytter til næringslivet

Nyhet, Politisk sak

Publisert

#205

Frp vraker forslaget til ny e-helselov, og dermed er det flertall for å avvise lovforslaget som ligger til behandling i Stortinget. Dette er en viktig seier for Abelia.

- Abelia har jobbet aktivt mot dette lovforslaget og er derfor glad for at forslaget nå sendes tilbake. Det er en modig, klok og fremtidsrettet beslutning av Frp, Ap, Sp og SV som nå vraker e-helseloven, sier Øystein E. Søreide, administrerende direktør i Abelia.

Allerede i høringsrunden i vinter møtte forslaget massiv motstand, fra nær sagt alle kanter. Legeforeningen, helsepersonell, pasienter og et samlet næringsliv var samstemte: Dette var feil medisin, utgått på dato. Forslaget var for dårlig utredet, vil gi lavere innovasjonsevne, flere forsinkelser og tregere digitalisering.

Helse er Norges største sektor, og er blant sektorene med aller størst behov for omstilling og innovasjon. Men en viktig årsak til de digitale problemene vi står i er nettopp styringen som har preget sektoren det siste tiåret. Strategien – med mye detaljstyring, silotenkning og ovenfra-og-ned-perspektiv har så langt fratatt helsepersonell verktøyene andre sektorer drar nytte av.

- Gigantprosjekter, statlige direktiv og direktoratstyre gir ikke de gode løsningene som skal fungere i praksis lokalt der tjenestene utføres og pasientene er og bor, sier Søreide.

Loven skulle gi Direktoratet for e-helse mandat til å forplikte både offentlige og private avtaleparter til helsetjenesten om å ta i bruk gitte systemer og tjenester. E-helse og helseteknologi er i en rivende utvikling, og mye av innovasjonen oppstår nettopp nedenfra og utenfra. Det viktige fra et myndighetsperspektiv, vil derimot være å sikre klare prinsipper kombinert med krav og finansiering slik at data skal kunne flyte mellom systemer og løsninger, ikke å bestemme hvilke konkrete systemer som skal brukes.

-Albert Einstein uttalte at definisjonen av galskap er å gjøre det samme om og om igjen – og forvente et annet resultat. E-helseloven var nettopp å insistere på at mer av det samme gir noe annet, sier Søreide.

Abelia mener at en rask og gjennomgripende digitalisering av helsetjenesten må komme langt høyere opp både på regjeringens og helseledernes prioriteringsliste. Samtidig må innsatsen innrettes på en helt annen måte enn det e-helseloven la opp til.

– Vi forventer nå en full reorientering av ehelsepolitikken, og Abelia vil i samarbeid med kunnskaps- og teknologibedriftene stille oss i første rekke for å få dette til, sier Øystein E. Søreide.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: