Abelia

Innhold

Disse omstiller Norge

Nyhet, Politisk sak

Publisert

#205

Administrerende direktør i Abelia Øystein Eriksen Søreide. Foto: Ilja Hendel/Abelia

Våren 2020 har vært svært krevende for norsk næringsliv, inkludert våre teknologi- og kunnskapsvirksomheter. Det siste er kritisk, fordi det er nettopp disse virksomhetene som skal sikre den nødvendige omstillingen av norsk økonomi. Det er disse som kan gi oss nye arbeidsplasser, bedre konkurransekraft og en bærekraftig fremtid.

Arbeidet med å hjelpe kunnskaps- og teknologibedriftene har aldri vært viktigere.   

Ingen kunne forutsi følgene av koronapandemien, men alle kunne se at de ville bli store.  Vi startet derfor umiddelbart arbeidet med å hjelpe våre medlemmer med å håndtere krisen. Etter beste evne, og fra tidlig til sent, har Abelia bistått medlemmer med telefoner, møter, mailer, maler, nyhetssaker og politisk dialog.

Et givende arbeid, som har gått langs tre linjer.

Verdien av gode råd

For det første har vi fått spille en rolle som rådgiver og kunnet gi en viss grad av trygghet for medlemmene. Våre advokater har siden mars håndtert nærmere 2000 saker for våre medlemmer.   

Spørsmålene om hvordan man som arbeidsgiver håndterer situasjonen har vært mange. Tilbakemeldingene viser at svarene har vært gode.

Holde hjulene i gang

For det andre så vi tidlig hvor viktig det er å holde hjulene i gang. Derfor har vi jobbet for best mulige rammevilkår for våre medlemmer, og for at offentlig aktivitet ikke skal stanse opp. Jobben er langt fra ferdig. Likevel markerer vi virkningsfulle tiltak som kutt i arbeidsgiverperioden ved permittering og en solid kompensasjonsordning.

Regjeringen har lagt frem flere tiltakspakker siden Norge stengte ned 12 mars. I vår dialog med regjering og storting har vi vært opptatt av å sørge for at tiltakene treffer kunnskaps- og teknologibedriftene. Det har vist seg utfordrende på noen områder. Vi så raskt at små- og mellomstore bedrifter, oppstartsbedrifter, vekstselskaper og forskningsinstitutter var blant dem som var i fare for å falle mellom flere stoler.

Etter hvert har vi kunnet bidra til at målrettede tiltak også for disse gruppene har kommet på plass, som bedret kapitaltilgang, lønnsgarantiordning for små- og mellomstore bedrifter, og ekstraordinær grunnbevilgning til forskningsinstituttene.

Kunnskaps- og teknologibedriftene er omstillingens spydspiss

For det tredje har vi vært opptatt av at omstillingen ikke må stoppe opp. Her har vi fått mange med på laget. Omstilling er på toppen av den offentlige agendaen.

Spydspissen i omstillingen av Norge og norsk økonomi er Abeliamedlemmene. Svekkes dere, svekkes omstillingsevnen. Det har ikke landet råd til.

Dette har vi vært tydelige på ovenfor beslutningstagerne. Derfor er satsing på økosystemene, forskningsmidler, vedtak om satsning på forskning og utvikling, garantiavtale for landets småbedrifter. en egen grønn omstillingspakke og fremskyndet kompetansereform noen viktige seire på veien.

Vi stopper ikke opp. I Abelia følges hvert gjennomslag av et enkelt spørsmål: Hva er neste oppgave på listen?

Offentlige investeringer, innkjøp og aktivitet må opp. Vi må satse mye mer på teknologi og IKT-infrastruktur, og flere bedrifter må få bidra når stat og kommuner digitaliserer og digitaliseres. Den grønne omstillingen må skyte fart. Storting og regjering må putte penger og handling bak ambisjoner. Ideell sektor, som dessverre har blitt oversett av regjeringen til nå, må få hjelp slik at de kan fortsette å bidra til innovasjon og samfunnsbygging.

Abeliamedlemmene er spydspissene for smart og grønn verdiskaping og omstilling. Deres vilkår og evne til å håndtere krisen er avgjørende for hele næringslivet, samfunnet og norsk økonomi.

En investering i Abelias medlemmer er en investering i fremtidig konkurransekraft og vekst.

Det må Norge ta seg råd til.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: