Abelia

Innhold

Dette er budsjetteffekten for innovasjonsselskapene

Nyhet, Innovasjon

Publisert

Regjeringen foreslår et budsjett som kan gjøre norsk næringsliv mer eksportkraftig og internasjonalt. Enda viktigere er det at vi faktisk har noe å eksportere, og her er satsingen for puslete, mener Trine Ellingsen, daglig leder i FIN – Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge.

Økt satsing på eksport og internasjonalt samarbeid
Regjeringen foreslår at Norge skal forplikte seg til deltakelse i en rekke EU-program for perioden 2021-2021, som Horisont Europa, COSME (programmet for bedrifters konkurranseevne og små og mellomstore bedrifter) og Digital Europe Programme. Regjeringen skal også vurdere deltakelse i deler av Invest EU – det nye programmet for finansielle instrumenter.  

- Det er svært positivt at regjeringen ser verdien av å delta i europeiske samarbeidsprogram, og igjen prioriterer å delta i COSME. Det vil kunne gi innovasjonsselskaper, klynger og norsk næringsliv tilgang til mange gode virkemidler for kommersialisering, akselerasjon, vekst og eksport.   

Tidligere denne uken la regjeringen frem eksporthandlingsplanen. Og med statsbudsjettet ble det foreslått 20 mill. kr. til det nye delprogrammet for modne klynger. Klyngene er tiltenkt en viktig rolle i eksportsatsingen.

-I det videre arbeidet med eksporthandlingsplanen er det avgjørende at det sikres en tydelig rollefordeling mellom næringslivet, virkemiddelapparatet og utenriksstasjonene. Klyngene og inkubatorene er tettest på næringslivet, og må ha en sentral og tydelig definert rolle da de vet hva næringslivet har behov for, sier Ellingsen.
 

Hadde større forventninger
Regjeringen har foreslått 138,5 mill. kr. til Norsk katapult, inkludert 38,5 mill. kr til Grønn plattform som ble vedtatt i krisepakken lagt frem for Stortinget i juni. Inkubasjonsprogrammet finansieres på en post sammen med andre virkemidler for mobiliserende og kvalifiserende næringsutvikling. Det er en svak økning på denne posten, men innebærer at det legges opp til omtrent samme aktivitetsnivå som i dag. Det vil være fylkeskommunene som avgjør hvor mye av disse midlene som går til inkubatorene.

Klyngeprogrammet økes med 23 mill. kr. hvorav 20 mill.kr. er øremerket delprogram for modne klynger. Det er en økning på 20 mill. kr. til kommersialisering av forskning. Investeringskapitalen til Investinor er foreslått holdt på 2020-nivå med en bevilgning på 142 mill.kr. Det foreslås en bevilgning på 700 mill. kr. til Nysnø.

Innovasjonsselskapene har tett og daglig kontakt med SMB og norsk næringsliv. Et faresignal i tiden er at innovasjonstakten er i næringslivet er i ferd med å gå ned.

- Det er vel og bra at regjeringen satser på eksport, men det er enda viktigere at vi har noe å eksportere. I den situasjonen vi er i nå, med de utfordringene vi har foran oss, er det viktig å stimulere til økt innovasjonstakt innen eksisterende ordninger i tidligfase som har vist seg å ha en god effekt. Her forventet vi mer, avslutter Ellingsen.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: