Bedre opsjonsskatt

Nyhet, Politisk sak, Innovasjon

Publisert

#205

Regjeringen presenterer i morgen en ny og forbedret opsjonsskatteordning, som vil gjøre det mulig for langt flere oppstartselskaper å benytte opsjoner. Abelia har jobbet for en utvidelse av ordningen i lang tid, og er fornøyd med å ha blitt hørt.

-Abelia har i lengre tid hatt et konstruktivt samarbeid med regjeringen for å styrke oppstart- og vekstselskaper gjennom en bedre opsjonsbeskatning.  Dette er bedriftene som skaper morgendagens arbeidsplasser, og vi er glade for at regjeringen nå forbedrer ordningen, sier Øystein Eriksen Søreide, administrerende direktør i Abelia.

Abelias innspill til opsjonsbeskatning var ett av 10 tiltak Abelia og en ekspertgruppe sendte til regjeringen i slutten av mars.

I revidert nasjonalbudsjett, som legges frem tirsdag, vil kravet om at ordningen bare skal gjelde personer ansatt i selskapet etter 1. januar 2018 fjernes. Denne endringen alene vil doble antallet ansatte som kan bruke ordningen. Regjeringen vil også utvide ordningen til å gjelde selskap med opptil 25 ansatte (i dag begrenset til 12), og maksgrensen på omsetning økes fra dagens 16 millioner kroner til 25 millioner kroner.

- Bedriftene trenger bedre virkemidler for å tiltrekke seg og beholde rett arbeidskraft, og dette er særlig viktig i krisetider der likviditeten er presset. Kombinasjon av aksjer/opsjoner og lønn kan være godt virkemiddel, sier Søreide.

Han er samtidig tydelig på at ordningen kan og må bli enda bedre.  

- Den nye ordningen treffer oppstartselskap bedre enn tidligere, men den treffer i liten grad vekstselskap. Disse er i samme likviditetssituasjon som oppstartselskap, og har behov for ny kompetanse for å utvikle produktet og ta nye markeder. Vi vil derfor jobbe videre for at taket på antall ansatte og omsetningsgrensen skal økes ytterligere, sier Søreide.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: