Abelia

Innhold

Kunnskaps- og teknologibedriftene under korona

Nyhet

Publisert

#205

Siden mars har 80% merket lavere etterspørsel og kanselleringer. Se utviklingen for kunnskaps- og teknologibedriftene siden mars.

Virksomheter innen kultur, idrett og frivillig sektor har opplevd og opplever smittevernreglene som svært begrensende. Forskning- og rådgivningsvirksomhet har erfart etterspørselssvikt og kanselleringer, særlig de første månedene, mens undervisningsvirksomheter relativt sett ble mindre påvirket. Samtidig har enkelte IKT-bedrifter opplevd økt etterspørsel. Samlet sett har Abelia-virksomhetene vært noe bedre stilt enn gjennomsnittet for NHO, som bl.a. trekkes ned av situasjonen i reiseliv og transport.

Hva viser undersøkelsene?

Abelia-virksomhetene ble møtt med et kraftig sjokk i midten av mars:

 • 80% merket lavere etterspørsel og kanselleringer
 • 37% hadde gjennomført permitteringer.
 • 25% opplevde likviditetsproblemer

Situasjonen var dyster i mars og april, men begynte å bedre seg så vidt mot sommeren. I juni svarte virksomhetene:

 • 53% merket lavere etterspørsel og kanselleringer
 • 27% hadde gjennomført permitteringer, 5% hadde gjennomført oppsigelser og 9% planla oppsigelser
 • 11% opplevde likviditetsproblemer, 8% fryktet konkurs.

Etter sommerferien viste undersøkelsen et todelt bilde. For majoriteten av virksomhetene gikk det fortsatt bedre. Men for enkelte var situasjonen forverret og andelen som bekymret seg for konkurs eller planla oppsigelser hadde økt sammenliknet med før ferien. Det var særlig de minste og oppstartsbedriftene som meldte om problemer. I august svarte virksomhetene:

 • 46% merket lavere etterspørsel og kanselleringer
 • 6% hadde gjennomført oppsigelser, 14% planla oppsigelser.
 • 13% opplevde likviditetsproblemer, 14% fryktet konkurs

Mens bedringen for NHO-bedriftene i gjennomsnitt har stoppet opp utover høsten, så ser bildet relativt lysere ut for Abelia-virksomhetene så langt. Bedringen går likevel sakte. I den siste undersøkelsen (oktober) svarte virksomhetene:

 • 35% merker lavere etterspørsel og kanselleringer
 • 6% har gjennomført oppsigelser, 13% planlegger oppsigelser.
 • 11% opplever likviditetsproblemer, 9% frykter konkurs

Lave forventninger til sysselsettingen fremover

Ifølge Næringslivets økonomibarometer for 3. kvartal er markedsituasjonen for både blant Abelia-virksomhetene og NHO-bedriftene i gjennomsnitt bedret siden 2. kvartal da krisen sto på som verst.

Men virksomhetene har labre forventninger fremover. Særlig ser det ut til at nedbemanninger vil fortsette. Halvparten av respondentene fra Abelias medlemmer anslår at sysselsettingen skal ned i løpet av 2020, og vel 1/3 anslår lavere sysselsetting til neste år. Den økonomiske opphentingen kan dermed dra ut i tid og vi må forvente at mange av medlemsbedriftene vil slite også til neste år.

Se mer om resultatene for NHO og øvrige landsforeninger her: https://www.nho.no/analyse/nokkeltall-for-norsk-naringsliv/

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: