Abelia

Innhold

Revidert nasjonalbudsjett 2020

Nyhet, Politisk sak

Publisert

#205

Administrerende direktør i Abelia Øystein Eriksen Søreide. Foto: Ilja Hendel/Abelia

Abelia mener regjeringen driver god krisehjelp i revidert nasjonalbudsjett, men savner målrettede investeringer innen digitalisering, forskning og omstilling.

- Revidert nasjonalbudsjett viser i liten grad behovet for nødvendig omstilling. Vi har derfor skyhøye forventninger til regjeringens varslede tiltakspakke for grønn omstilling, sier Øystein E. Søreide administrerende direktør i Abelia.

Regjeringen har uttalte mål for omstilling og nyskapning, og Abelia-lederen mener disse må reflekteres i den kommende pakken.

- Vi må investere oss ut av krisen og inn i kunnskapssamfunnet. Omstillingen av norsk økonomi har aldri hastet mer, og vi må utnytte Norges gode digitale utgangspunkt, sier Søreide.

Revidert nasjonalbudsjett har også noen svært gode tiltak, som Abelia lenge har vært pådriver for.  

- Flere studieplasser innen IKT, utvidet opsjonsskatteløsning, mer penger til digitale læremidler og fjerning av elavgift for datasentre som utvinner kryptovaluta er viktige gjennomslag. Disse vil alle bidra til viktig omstilling og fremvekst av nye norske arbeidsplasser, sier Søreide.  

Han er samtidig tydelig på at det må satses mer på kunnskap, digitalisering og forskning fremover.  

- Jeg forventer derfor at regjeringens kommende omstillingspakke vil inneholde tiltak som i mye større grad løfter Norges fremtidsutsikter. Vi har spesifikt pekt på en krisebevilgning til forskningsinstituttene, investeringer i IKT-prosjekter som vi vet vil skape aktivitet i næringslivet, og økt kapitaltilgang for vekstbedrifter, sier Søreide.

Her er noen av de viktigste tiltakene fra revidert nasjonalbudsjett 2020:

4000 nye studieplasser, med hovedvekt på informatikk og IKT

Bedre opsjonsskatteordning

Kravet om at ordningen bare skal gjelde personer ansatt i selskapet etter 1. januar 2018 fjernes. Ordningen utvides til å gjelde selskap med opptil 25 ansatte (i dag begrenset til 12). Maksgrensen på omsetning økes fra dagens 16 millioner kroner til 25 millioner kroner.

Styrking av Nysnø klimainvesteringer 

Regjeringen forslår å styrke Nysnø med 300 millioner kroner. Dette vil øke Nysnøs kapasitet til å investere i bedrifter med lovende klimateknologi.

Fjerning av elavgift for datasentre

Vedtak om å innføre full elavgift til datasentre som driver med kryptovaluta foreslås fjernet

1 000 nye studieplasser i høyere yrkesfaglig utdanning 

Tilskudd til innkjøp av digitale læremidler 

Det foreslås å øke bevilgningen med 60 mill. kroner til innkjøp av digitale læremidler i 

forbindelse med virusutbruddet

Støtte til digital undervisning i kommuner 

Det foreslås å øke bevilgningen med 80 mill. kroner til tiltak i kommuner som har 

utfordringer med overgangen til digital undervisning i forbindelse med virusutbruddet. 

Øker basisbevilgningene til de regionale helseforetakene med 5,5 milliarder kroner.

SIVA styrkes med 40 millioner

SIVA gis et ekstratilskudd på 40 millioner kroner for å hjelpe innovasjonsselskaper gjennom viruskrisen.

Forlenger permitteringsordningen

Regjeringen foreslår å forlenge perioden med fritak fra arbeidsgiveres lønnsplikt under permittering ut oktober, med tilsvarende forlengelse av dagpengeperioden for permitterte.

Redusert arbeidsgiveravgift i mai og juni

Regjeringen foreslår å redusere arbeidsavgiften med fire prosentenheter i mai og juni 2020. I sone V, der satsen for arbeidsgiveravgift er null, legges det opp til et lønnstilskudd som svarer til fire prosent av lønnsgrunnlaget.

 

Les alt om revidert nasjonalbudsjett 2020 her

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: