Abelia

Innhold

Abelias innspill til revidert nasjonalbudsjett

Nyhet, Politisk sak

Publisert

#005

Administrerende direktør i Abelia Øystein Eriksen Søreide. Foto: Ilja Hendel/Abelia

Abelia mener revidert nasjonalbudsjett må skape aktivitet, styrke norsk konkurransekraft, og hindre at nødvendig omstilling stopper opp. Dette krever investeringer i kunnskap, forskning, innovasjon og digitalisering.

Før Covid-19 nådde oss, var Norge midt i en viktig omstilling. Denne omstillingen må ikke stoppe opp, selv om landet er kraftig rammet av permitteringer og arbeidsløshet. Nå må det satses på aktivitetsfremmende tiltak som gjør at Norge styrker sin konkurransekraft og omstillingsevne.

Tiltakene må både skape aktivitetsvekst på kort sikt og støtte omstilling av norsk økonomi på lengre sikt. Dette vil styrke Norges mulighet til å komme ut av denne krisen på best mulig måte. Innspillene våre er derfor også sortert på hvilke tiltak vi mener vil gi effekt på kort og på lang sikt.

Tall fra NAV viser at blant de nå over 400.000 ledige og permitterte, er det en overvekt av ufaglærte som ikke har gjennomført videregående skole. Når arbeids- og næringslivet etter hvert kommer i gang igjen er det en fare for at ufaglærte vil stå bakerst i køen, og ha større sannsynlighet for å ende opp som helt arbeidsledige. Det er derfor avgjørende at det satses på kompetanseheving i perioden fremover.

Videre må det investeres i kunnskap og utvikling. En høykompetent befolkning og sterke kunnskapsbedrifter vil være viktig for at Norge skal hevde seg i den internasjonale konkurransen og sikre fremtidens arbeidsplasser.

Følgende punkter vil være særlig viktige:

- Kunnskapsutvikling, gjennom kompetansetiltak for permitterte og styrket satsning på næringsrettet FoU gjennom forskningsinstituttene

- Digitalisering i offentlig sektor, blant annet gjennom en digitaliseringsmilliard til helsetjenestene

- Stimulere til skalering og vekst i næringslivet blant annet gjennom å forbedre opsjonsskatteordningen

 

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: