Abelia

Innhold

  • Abelia
  • Politikk
  • Abelias innspill til koronopakken - teknologi og digitalisering

Abelias innspill til koronopakken - rådgivning, digitalisering og teknologi

Nyhet, Politisk sak

Publisert

#005

Abelia har i helgen sendt våre vurderinger av koronopakken til Stortinget og regjeringen. Her kan du lese våre innspill knyttet til rådgivning, digitalisering og teknologi.

Rådgivning, digitalisering og teknologi 
Det råder mye usikkerhet i næringene nå. Rådgivernæringen blir raskt en salderingspost og mister oppdragtelekom har stort trykk på tjenestene sine og oppetid har blitt enda mer kritiskIKT-infrastrukturen for øvrig er helt avgjørende for nærmest alle deler av samfunnet, og IT-selskap rammes av svikt i kundekontaktBedriftene frykter nå en drastisk nedgang i ordre fremover. I sum hundretusener av arbeidsplasser som går inn i en usikker tid og det er stor uro for hvordan situasjonen vil utvikler seg dag for dag.  

Videre er det bekymring knyttet til mulig økt sårbarhet og økt uønsket aktivitet innen cybersikkerhet. I takt med økt avhengighet til å arbeide borte fra vanlige kontorfasiliteter øker avhengigheten til, og behovet for, digitale samhandlingsløsninger. 

Samtidig som at næringen har betydelige utfordringer representerer de også gode muligheter for å være til støtte i den situasjonen som nå preger samfunnet.  

Abelia anbefaler at: 

  • Bruk handlingsrommet gjennom unntaksbestemmelsene anskaffelsesregelverket slik at anskaffelser kan gjennomføres raskt og effektivt uten forutgående kunngjøring 

  • Igangsett prosjekter som er klare og som uansett skal gjennomføres. Dette dreier seg om gjennomføring av anskaffelser som allerede er utredet, planlagt, prosjektert e.l., men hvor oppdragsgiver mangler finansiering. Dette kan gjennomføres umiddelbart på samme måte som under finanskrisen i 2008. 

  • Forenkle forlengelse av eksisterende kontrakter som nylig har utløpt og hvor fornyingen påvirkes av en krevende administrativ situasjon. 

  • Offentlig innleie av rådgivningstjenester må ikke opphøre, men videreføres så langt det er mulig i tråd med helsefaglige råd. Svært mange selskap er avhengige av at oppdragene fortsetter for å klare seg gjennom krisen.  

  • Det må sikres at tilgangen til ekspertise innen IKT-sikkerhet fra både offentlig og privat sektor opprettholdes. E-kom og IKT-sikkerhet er definert som samfunnskritiske områder, hvor spesielle anbefalinger gjelder. Flere bedrifter er usikre på om de er innenfor denne definisjonen. Dette må klargjøres. 

  • Med utstrakt karantene og pålagt hjemmekontor er det betydelig behov for digitale løsninger. Det bør settes av midler til offentlige instanser i både statkommune og fylkeskommune for anskaffelse og implementering av løsninger for digital samhandling på tvers av geografiske lokasjoner i offentlig sektor. 

  • Det må sikres fortsatt kapasitet og investering i bygging og vedlikehold av digital infrastruktur. 

Les mer om Abelias innspill til myndighetene her: https://www.abelia.no/politikk/nyheter/abelias-innspill-til-regjeringens-koronapakke/

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: