Abelia

Innhold

- Vi må investere i fremtidens næringsliv

Nyhet, Politisk sak

Publisert

#205

Øystein E. Søreide og Iselin Nybø.

Abelia møtte næringsminister Iselin Nybø for å snakke om våre medlemsbedrifters situasjon og behov. Med oss hadde vi et klart budskap: Norge trenger ny bærekraftig vekst, flere arbeidsplasser og nye eksportinntekter.

Pandemien har slått ut ulikt for Abelias medlemmer. Mange sliter, noen opplever vekst, og usikkerheten er stor.

Abelias administrerende direktør utfordret næringsministeren til å øke satsingen på fremtidig verdiskaping.

-Vi trenger brede tiltak for som sørger for ivaretakelse av fremtidens næringsliv på lik linje med dagens bedrifter. Oppstart- og vekstselskapene, forskningsinstituttene og innovasjonsmiljøene trenger krisemidler ikke bare for å holde hjulene i gang, men for å sikre Norge fremtidige verdiskaping, sa Øystein Eriksen Søreide.

Næringsministeren fikk høre at Abelias medlemmer - særlig de i ordrebaserte næringer - merker effektene i bølger. Hos bedrifter som selger rådgivertjenester, fra Capgemini til Sweco og spissere miljøer som Menon og forskningsinstituttene, er det stor usikkerhet. Frykten er at mange bransjer vil få tunge og lange senvirkninger, og at man vil oppleve et fall i etterspørsel også over tid. 

- Den raske og omfattende digitaliseringen har gitt økt aktivitet og vekst for mange IKT-bedrifter, og ytterligere økt etterspørselen etter teknologikompetanse.  Samtidig melder næringen at investeringsviljen er noe ustabil, og at utsettelse av prosjekter offentlig – privat og privat – privat øker uforutsigbarheten, sa Søreide.

Bedriftsundersøkelsene over det siste året viser et todelt bilde for Abelias medlemsbedrifter: Rundt 40 prosent opplever lavere etterspørsel, omsetning, ordreinngang og ordrereserver, mens 20 prosent har hatt en økning.  Bildet er omtrent uendret siden i fjor høst.

Vi må investere oss ut av krisen

Abelias støtter NHOs linje i arbeidet med kompensasjonstiltak og permitteringsregler, og understreket behovet for at grensestengningen ikke må bli langvarig.

Samtidig er det viktig at regjeringen og politikerne unngår stiavhengighet. Vi trenger ny bærekraftig vekst, som gir arbeidsplasser i Norge og nye eksportinntekter. Dette betyr at regjeringen må stimulere kraftsatsningen på forskning og innovasjon, at den får fart på virkemiddelgjennomgangen, og at Abelias forslag til ny opsjonsskatteordning blir en realitet.

Nils-Ola Widme, næringspolitisk direktør i Abelia, ga statsråden to konkrete oppfordringer:

  • Sørge for at offentlige virksomheter ikke holder igjen oppdrag som skal ut i markedet. Det er viktigere å fremskynde investeringer snarere enn å holde igjen. 
  • Ikke diskriminer yngre medarbeidere i kontraktsvilkårene. Vi får stadige beskjeder fra medlemmene våre om at offentlige kunder krever seniorer, på en måte som gjør at medlemmene våre ikke får faset juniorer inn i bedriften. Vi må ta i bruk gode virkemidler for å sørge for at flere nyutdannede nå kommer raskt ut i arbeid.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: