- Staten har for mange roller

Portrettbilde av Seljeseth

- Vi etterlyser en tydeligere praktisering av at staten må rendyrke sine roller som dataeier og reguleringsmyndighet, sier Stig W. Seljeseth i Ambita.

Hva er Ambitas største utfordring når det gjelder konkurranse på like vilkår?

- Etter eget ønske ble Ambita konkurranseutsatt for tre år siden. Vi så frem til å få konkurranse fra andre aktører i privat næringsliv. Det vi ikke var forberedte på var at staten selv skulle bli en konkurrent ved å tilby sine tjenester i konkurranse med de private aktørene.

Det vi ikke var forberedte på var at staten selv skulle bli en konkurrent ved å tilby sine tjenester i konkurranse med de private aktørene.
Stig W. Seljeseth, administrerende direktør i Ambita

Mens private aktører må betale millioner av kroner til staten for å få tilgang til grunnlagsdata, ilegger ikke staten seg selv noen varekost, og den får sin produktutvikling finansiert over offentlige budsjetter. Med slike kommersielle fordeler i ryggen kan staten lett utkonkurrere de private aktørene. Dette kommer på toppen av den innflytelse staten har i egenskap av å være både dataeier, dataleverandør til sine konkurrenter og markedets reguleringsmyndighet.

Den største utfordringen er nok den usikkerheten dette i sum skaper for aktørene i privat næringsliv, med tilhørende svekket innovasjonsvilje som resultat. Før vi bruker store ressurser på å utvikle en løsning markedet etterspør, må vi vurdere risikoen for at staten kan komme etter og tilby den samme løsningen gratis i det samme markedet. Slik skal det ikke være, og vi opplever at det er tverrpolitisk enighet om at staten ikke skal opptre som en konkurrent til privat næringsliv på denne måten.

Vi mener det er et politisk ansvar å fastsette og kommunisere grensene mellom statlig og privat virksomhet, og følge opp at disse grensene overholdes. Det er likevel en utfordring at politisk ledelse har vært tilbakeholdne med å gjøre noe med saken.

Hvilke endringer ville dere foretrukket å se i regelverk/lovverk for å sikre en mer rettferdig konkurranse?

Det viktigste er å skape en større bevissthet i offentlig forvaltning om disse problemstillingene. Mange tenker at en statlig gratisløsning er et gode som alle kan nyte godt av. Men hvis denne løsningen er finansiert av fellesskapet og utkonkurrerer eksisterende løsninger fra private aktører som i dag må betale staten for data som inngår i løsningen, så snakker vi om en monopolisering – intet mindre.

Generelt etterlyser vi en tydeligere praktisering av at staten må rendyrke sine roller som dataeier og reguleringsmyndighet. Og ikke minst må det være tydeligere i tildelingsbrevene hvor grensene går i roller.

Rent konkret overrasker det oss at staten i forskrifts form har gitt seg selv retten til å tilby tinglyst informasjon til hele markedet, mens den i samme forskrift har satt begrensninger for private aktørers adgang til å videreformidle den samme tinglyste informasjonen til det samme markedet. Dette er tatt opp gjentatte ganger og alle forstår dette, men ingenting skjer.

På hvilken måte opplever Ambita at det offentlige/staten går i konkurranse med deres virksomhet?

Et illustrerende eksempel er statens innsynsløsning www.seeiendom.no. Denne ble lansert som en gratis publikumsløsning, men er senere tilrettelagt for å møte behovene til det profesjonelle markedet; typisk banker og eiendomsmeglere. Dermed overtar løsningen stadig større deler av et marked som i dag betjenes av Ambita og andre aktører i privat næringsliv. Disse betaler i dag flere millioner kroner årlig til den samme staten for grunnlagsdata som inngår i deres verdiskaping. Hvis det ikke tas grep vil de private aktørene på sikt bli utkonkurrert av sin egen statlige dataleverandør. Vi opplever dette som urimelig, og denne oppfatningen styrkes når vi ser at staten aktivt promoterer sine egne løsninger fremfor tilsvarende tjenester levert av de aktørene som har dette som sin næringsvirksomhet. Her opplever vi at den politiske ledelsen overser nettopp dette i sin iver etter å få fart på en høyst påkrevd digitalisering.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: