Tiltak for ytterligere å mobilisere helsenæringen, skalere opp bruken av helseteknologi og avlaste helsetjenesten

Les Abelias tiltak for å mobilisere helsenæringen, skalere opp bruken av helseteknologi og avlaste helsetjenesten

IKT- og helsenæringen spiller en viktig rolle i håndteringen av den pågående epidemien. Teknologi og nye løsninger gir mulighet å avhjelpe og håndtere krisesituasjonen på en lang rekke områder. Fremover er det behov for at næringslivets bidrag skaleres opp så raskt som mulig. Særlig gjelder det i kommunesektoren der helsetjenester i økende grad skal leveres på nye måter, blant annet gjennom digital oppfølging og behandling.

Vi får tilbakemeldinger fra næringslivet om at mottakskapasitet synes å være en særlig utfordring. Kommuner og sykehus må i større grad settes i stand til å raskt teste ut, verifisere og implementere nye løsninger som kan avhjelpe både på kort og lengre sikt. Samtidig er det behov for ytterligere tiltak for å mobilisere helsenæringen.

Her kan du laste ned og lese 14 konkrete forslag til tiltak som Helse- og omsorgsdepartementet og Nærings- og Fiskeridepartementet enten kan gjennomføre selv, eller raskt iverksette gjennom underliggende virksomheter. Dette er tiltak som både vil ha effekt på kort sikt og samtidig bidra til en langsiktig positiv effekt.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: