Abelia

Innhold

Høringsinnspill om Lov om nasjonal sikkerhet

Dette er Abelias innspill til ny Lov om nasjonal sikkerhet.

Abelia er svært positiv til at Regjeringen i mars 2015 satte ned et uavhengig utvalg for å utrede og foreslå et nytt lovgrunnlag for forebyggende nasjonal sikkerhet. I NOU 2016:19 "Samhandling for sikkerhet" kommer utvalget med en rekke forslag til hvordan dagens sikkerhetslov kan oppdateres. Det er 15 år siden sikkerhetsloven ble oppdatert sist, og det var behov for en revisjon.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: