FINs innspill til Næringskomiteen – statsbudsjettet 2021

FIN mener at regjeringen skal berømmes for å legge frem et budsjettforslag hvor det satses på internasjonalt samarbeid og eksport. Budsjettforslaget stimulerer ikke i tilstrekkelig grad til økt innovasjonstakt innen eksisterende ordninger i tidligfase som har vist seg å ha en god effekt på arbeidsplasser over hele landet.

Dette er FINs viktigste innspill til næringskomiteen

  • Norsk deltakelse i europeiske samarbeidsprogram som Horisont Europa, COSME, Digital Europe Programme er særdeles viktig. Vi vil understreke betydningen av deltakelse i InvestEU og spesifikt programmene for egenkapital gjennom mellomledd som fond
  • Det er positivt at det satses sterkere på eksportfremmetiltak. Her må klyngenes rolle som fasilitator utnyttes ytterligere. "Team Norway" må koordineres ved at det må være en tydelig og definert rolle mellom klyngene, virkemiddelapparatet og utenrikstjenesten
  • Bevilgningen til delprogram for modne klynger bør være på 150 mill. kr. og kan ikke være lavere enn 50 mill. kr. for 2021
  • FIN ber Stortinget anmode regjeringen om å legge frem en opptrappingsplan for Norsk katapult innen prioriterte områder senest ved fremleggelsen av statsbudsjettet for 2022
  • FIN ber om at Stortinget anmoder regjeringen om å legge frem en modell som ivaretar fleksibel tidligfase-finansiering til prosjektene TTOene arbeider med senest ved forslaget til statsbudsjettet for 2022.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: