Abelias innspill til statsbudsjettet 2020: utdannings- og forskningskomiteen

Les vårt innspill til utdannings- og forskningskomiteen her.

Forslaget til statsbudsjett for 2020 legger opp til en moderat innstramming av oljepengebruken, og er godt konjunkturtilpasset. Den offentlige pengebruken er imidlertid fortsatt svært høy, og vi mener det både er behov for smartere ressursbruk og ytterligere innstramminger.

Abelia deler regjeringens ambisjoner om et budsjett som ruster Norge for fremtiden, hvor omstilling og konkurransekraft står i fokus.

Vi savner imidlertid at denne ambisjonen følges opp med skarpere prioriteringer fulgt av satsinger som understøtter nødvendig omstilling. Det er med dette utgangspunktetvi har utformet våre innspill til komitéen.

Last ned høringsinnspillet her

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: