Abelia

Innhold

Abelias styre:

Styreleder

  • Ragnar Kårhus
  • CEO Telenor Broadcast og Canal Digital
  • @RagnarKarhus

Nestleder

Styremedlemmene:

Møt Håkon Haugli

Hvilken rolle spiller kunnskaps- og teknologibedriftene i fornyingen av Norge? Abelias administrerende direktør gir deg svaret.