Abelia

Innhold

  • Abelia
  • næringspolitisk direktør

Vi søker næringspolitisk direktør

Nyhet

Publisert

#205

Abelia er i vekst, og søker en ambisiøs og engasjert leder som kan videreutvikle rollen som foreningen for kunnskaps- og teknologinæringene i Norge.

Vi søker en ambisiøs og strategisk direktør som skal bidra til å sikre gjennomslag for Abelias politiske plattform.

Næringspolitisk direktør har ansvar for utforming og formidling av Abelias næringspolitikk i nært samarbeid med medlemsbedriftene og Abelias ledelse for øvrig.

Abelias medlemmer bidrar til å løse store samfunnsutfordringer, og er avgjørende for Norges langsiktige konkurranse- og omstillingsevne. Norske kunnskaps- og teknologibedrifter gjør innovasjon og omstilling mulig, og er en drivkraft i kunnskapssamfunnet. 

Sentrale oppgaver:
  • Lede og utvikle dyktige ansatte i et kompetent og engasjert fagmiljø.
  • Styrke Abelias rolle og posisjon som en sentral premissleverandør i næringspolitikken.
  • Utvikle Abelias næringspolitikk i nært samspill med medlemsbedriftene, tilknyttede bransjeforeninger/-fora og eksterne samarbeidspartnere.
  • Sikre politisk gjennomslag gjennom å arbeide strukturert og proaktivt internt, med samarbeidspartnere og i kontakt med politiske beslutningstakere.
  • Øke organisasjonens synlighet overfor medlemmer, på relevante eksterne arenaer og i media.
  • Bidra i NHO-fellesskapet på felt som er av felles anliggende for alle medlemsbedrifter.

Aktuelle kandidater har høye ambisjoner, høy integritet og meget gode evner til dialog og relasjonsbygging. Rollen gir en unik mulighet til å påvirke og sette agenda, samt å utvikle et bredt nettverk med norske bedrifter innenfor teknologi- og kunnskapssektoren.

Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med våre rådgivere i BackerSkeie, partnere Ann-Kristin Nyrønning, tel. 920 85 397/ Knut Ole Tande, tel. 916 56 104 eller adm. direktør i Abelia, Øystein Eriksen Søreide, tel. 951 80 523.

Søknad med CV registreres via «Din karriere» på www.backerskeie.no snarest og senest innen 7. januar 2020.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: