Men størst blant dem... er staten

Portrettbilde av Håkon Haugli

Foto: Heidi Dokter

Nå er staten større enn alt annet til sammen. Det er ikke bærekraftig – og alle vet det.

Torsdag 8. desember la SSB frem tall som viser at offentlige utgifter utgjør mer enn halvparten av brutto nasjonalprodukt (BNP). 

Utviklingen er et resultat av at myndighetene har gitt gass både i oppover- og nedoverbakke. Uansett om norsk økonomi har gått godt eller dårlig, har konklusjonen vært den samme: Å bruke flere offentlige kroner.

De samlede utgiftene i offentlig forvaltning det siste året er beregnet til 1.550 milliarder kroner. Det er 50,1 prosent av BNP i samme periode. De siste årene har offentlige utgifter økt, mens BNP har falt. Offensive tiltak for å adressere dette burde vært hovedtema i Stortingets budsjettdebatt. Slik ble det ikke. I stedet valgte Stortinget i all hovedsak å drøfte enkeltposter.

At offentlig sektor krysser 50-prosentgrensen på en borgerlig regjerings vakt, er tankevekkende. Det samme er regjeringens løsning på problemet. Et ostehøvelkutt på 0,5 prosent i offentlig sektors utgifter er en billig måte å slippe unna økte kostnader, og viser små ambisjoner. Stortinget økte kuttet til 0,8 prosent, men også dette er sannsynligvis både for stort og for lite. Så stort at det skaper smerte, men for lite til å fungere som incentiv til reell omlegging av offentlig kjernevirksomhet. At offentlige virksomheter utsetter noen ansettelser eller gir de ansatte beskjed om å løpe litt fortere, er på ingen måte den omstillingen vi har behov for.

Det er ikke bærekraftig at Stortinget kompenserer for økte kostnader bare ved å justere inntektssiden. I stedet må de kutte på begge sider i budsjettet. Man kan ikke redde seg fra flom ved bare å bygge høyere broer.

En kraftig satsing på teknologi og digitalisering er nødvendig. Det vil utvikle et næringsliv som skal betale fremtidens skatter, og det vil redusere nivået på offentlige utgifter på både kort og lang sikt. Det haster.

Vår evne til å ta i bruk og utvikle teknologi var avgjørende for oljeeventyret, og den erfaringen kan vi bruke også denne gang. Gartner-instituttet har foretatt en trendanalyse for 2017 hvor de peker på behovet for å lære av de beste i klassen. Norsk offentlig sektor har allerede flere bjellesauer: Lånekassen, Skatteetaten og Statens innkrevingssentral. Fellesnevneren er ledere som har brukt IKT til å legge om arbeidsmetoder og styrke brukerkontakten.

I Lånekassen har man også klart å kombinere redusert behandlingstid og kostnader med økt service. De toppet innbyggerundersøkelsen i 2015, slik de også gjorde i 2013 og 2010. Selv om virksomhetene også har noe annet og påfallende felles – de henter penger inn til staten – er omstillingsmetodene deres overførbare til andre tjenesteytende offentlige virksomheter.

Tidligere sjef i Software Innovation Torstein Harildstad har et tankevekkende innlegg på trykk i siste utgave av "Stat og styring". Han peker på en rekke årsaker til at Norge sakker akterut på offentlig digitalisering. Et av temaene er at det offentlige selv utvikler løsninger som allerede finnes i markedet. Det er dyrt, øker risikoen for innlåsing i særnorske spesialløsninger, og svekker mulighetene for å trekke inn erfaringer fra andre miljøer. Ingen sykehus utvikler sine egne medisiner. Likevel velger det offentlige selv å utvikle programvare og digitale løsninger.

En av reseptene for å øke Norges fremtidige inntekter og redusere utgiftene, er å slippe til kunnskaps- og teknologibedriftene framfor å bygge opp egne store fagmiljøer. Det vil gi bedre ressursutnyttelse, og det flytter ansatte og oppgaver fra staten til virksomheter som også kan gi skatte- og eksportinntekter.
SSBs tall er et varsku. Måtte det bli hørt.

Denne kommentaren sto på trykk i Finansavisen 12. desember

 

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: